W nowym roku nowe nadzieje na partnerstwo i dialog!

To już ostatnie dni rozmawiania o tym, jak będzie wyglądało wspieranie działań strażniczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Krytycznie przyglądamy się całemu procesowi podejmowania decyzji – zarówno temu jak się o nim informuje, jak też na ile jest on otwarty na opinie strony społecznej, która miałaby sprawować nadzór. Krytycznie oceniamy też zawartość merytoryczną ostatecznych zapisów dotyczących strażnictwa. W końcu 2008 roku, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych podjęła ostatnią próbę zwrócenia uwagi na nieprawdziwe stwierdzenia w dokumentacji, wysyłając list do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Jego posiedzenia ma się odbyć 22 stycznia 2009. Informacja ta nie została podana do publicznej wiadomości.

A oto krótka historia naszej rozmowy z administracją w sprawie finansowania działań strażniczych ze środków europejskich. Zaznaczamy, że rozmowa toczyła się między tymi którzy mieliby kontrolować – czyli organizacjami społecznymi, a tymi, którzy teoretycznie podlegać powinni kontroli – czyli administracją.

Najpierw postanowiliśmy uchylić rąbka tajemnicy i zapytaliśmy: Co się dzieje w sprawie wydatkowania publicznych środków na działania strażnicze?

Jednocześnie zasugerowaliśmy: A może jednak sprawa nie musi być okryta tajemnicą? Szybko jednak dostaliśmy odpowiedź wyprowadzającą nas z błędnego mniemania o stanie faktycznym.

Potem wyraziliśmy zdziwienie, z rozumienia niektórych terminów przez administrację, np. strategia lizbońska, jak też strażnictwo i partnerski dialog.

Na koniec zaś Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych postanowiła uporządkować tę dyskusję.

 

Na efekty czekamy niecierpliwie i z nadzieją!

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *