Czy za publiczne pieniądze planowana jest kampania przeciw sądom?

6 września Rzeczpospolita opublikowała artykuł, z którego wynika, iż z publicznych pieniędzy planowana jest kampania skierowana przeciw sądom. Ma się rozpocząć 8 września i stoi za nią Polska Fundacja Narodowa – tajemniczy twór, któremu spółki skarbu państwa przekazały ogromne pieniądze.

Polska Fundacja Narodowa to organizacja utworzona na koniec 2016 roku przez 17 spółek skarbu państwa. Jej początkowy kapitał wyniósł prawie sto milionów złotych . Wedle deklaracji przedstawianych w mediach, miała dbać głównie o wizerunek Polski zagranicą. Wedle celów statutowych może także promować przedsiębiorczość, dobre praktyki w firmach, dbać o wykształcenie kadry przedsiębiorstw, łączyć środowiska prowadzące badania naukowe z przedsiębiorcami, wspierać edukację, szkolnictwo i ochronę zdrowia, kulturę i sztukę, historię, postawy patriotyczne a także promować innowacyjność i biznes odpowiedzialny społecznie.

Trudno zatem znaleźć cel, który byłby zbieżny z rozpoczynającą się kampanią dotyczącą reformy sądownictwa. Ale może wyciągamy złe wnioski?

Najlepsze rozwiązanie, to zapytać. Tak też zrobiliśmy. 6 września zawnioskowaliśmy o następujące dane:

  1. Czy Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła/planuje/realizuje jakąkolwiek/jakiekolwiek kampanię/kampanie, w ramach której/których opłaca bilbordy, ogłoszenia w prasie, spoty telewizyjne lub internetowe oraz w jakikolwiek sposób upowszechnia informacje w przestrzeni/debacie publicznej? (prosimy o stan na dzień przygotowania odpowiedzi na wniosek, niezależnie czy kampania prowadzona jest w Polsce czy zagranicą, Interesują nas tylko niezakończone kampanie);
  2. informacje o tytułach tej kampanii/tych kampanii(dotyczy kampanii opisanych w punkcie 1);
  3. skany wszelkich umów zawartych w związku z realizacją kampanii (jednej lub wielu), w tym opłaceniem autorów (idei kreatywnej), produkcji i upowszechniania (dotyczy kampanii opisanych w punkcie 1);
  4. skany opłaconych faktur i rachunków do ww. umów lub w inny sposób związanych z kampaniami, o których mowa w punkcie 1;
  5. informacje, jak doszło do podjęcia decyzji o rozpoczęciu każdej z kampanii (czy to wynik wniosku, który wpłynął do Fundacji, czy też wynik obrad jakiegoś ciała wewnątrz Fundacji?). Poprosimy o skany odpowiednich listów wpływających do Fundacji z wnioskiem o przeprowadzenie kampanii lub też protokołów ze spotkań, na których podjęto decyzję o jej przeprowadzeniu(dotyczy kampanii opisanych w punkcie 1);.
  6.  jaki jest całościowy budżet każdej z kampanii (dotyczy kampanii opisanych w punkcie 1);

To nie jest nasz pierwszy wniosek do Polskiej Fundacji Narodowej. 19 kwietnia zapytaliśmy ją m.in. o listę wydatków, statut, daty posiedzeń zarządu, listę podmiotów ją wspierających oraz skan dokumentu, w którym zapisano powołanie Rady Fundacji. Listy wydatków nam nie udostępniono, zasłaniając się tajemnicą handlową i zasugerowano, żebyśmy sami poszli do siedziby KRS-u, jeśli chcemy zobaczyć statut. Dostaliśmy natomiast listę instytucji wspierających fundację (byli to tylko fundatorzy) i informacje o datach posiedzeń zarządu. Wkład fundatorów znaleźliśmy sami później w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dopiero po wysłaniu wniosku do spółek Skarbu Państwa finansujących działalność Fundacji otrzymaliśmy statut PFN-u. Wysłała nam go Polska Grupa Energetyczna S.A., która zresztą jako jedyna zareagowała na nasz wniosek. 

Na kampanię czekamy, a zaalarmowani sytuacją, postanowiliśmy opublikować notatkę ze spotkania w sprawie monitorowania zmian w sądownictwie w nieco wcześniejszym terminie, niż planowaliśmy. Chcieliśmy Wam ją przedstawić, gdy już wyślemy do sądów informację o monitoringu i pierwsze wnioski, opracujemy słowniczki i zmapujemy działania wszystkich inicjatyw. Wtedy ta informacja byłaby pełniejsza. Ale nie chcąc czekać, publikujemy to, co już mamy. W tym niewysłane jeszcze pismo do sądów i projektowany wniosek o informację. Chcemy, aby obywatele byli w stanie ocenić, czy planowana kampania to działanie odwołujące się do faktów (i czy w ogóle jakieś fakty się w niej pojawią), czy manipulacja.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *