Apel do Prezydenta RP o weto w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Warszawa, 24 grudnia 2015 r.

Pan Andrzej  Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Misją reprezentowanej przez nas organizacji – Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – jest działalność na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia. Warunkami koniecznymi do jego zaistnienia jest przejrzystość i rozliczalność instytucji publicznych oraz obywatelska świadomość własnych praw i umiejętności korzystania z nich.

Do stworzenia tych warunków konieczne jest demokratyczne państwo prawa, w którym na straży wolności i praw stoi sąd konstytucyjny. Winien on sprawnie funkcjonować, stanowić realny instrument równoważący władzę ustawodawczą i wykonawczą, a ramy prawne dla jego działalności winny być stworzone w sposób nie budzący wątpliwości.

Przyjęta 22 grudnia 2015 r. nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym budzi zastrzeżenia, które były formułowane w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, popartej przez grupę dziewięciu organizacji pozarządowych, w tym naszą. W czasie procesu legislacyjnego, istotne zastrzeżenia do poprawności stworzonego aktu prawnego zgłosiło biuro legislacyjne Senatu.

23 grudnia 2015 r. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wystosowały do Pana apel o rozważenie skierowania przyjętej 22 grudnia 2015 r. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na podstawie art. 123 ust. 3 Konstytucji RP w ramach tzw. kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Na tę potrzebę ma wskazywać nie tylko przyjęta treść ustawy, ale także sposób jej procedowania. 24 grudnia 2015 r. skierowane zostały do Pana Prezydenta podobne apele od Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Odwołując się do Pańskich słów wygłoszonych 3 grudnia 2015 roku w orędziu do narodu, w którym wskazuje Pan iż kryzys wokół Trybunału musi zostać rozwiązany w dialogu, do którego zaprosi Pan przedstawicieli wszystkich partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów od prawa konstytucyjnego i inne zainteresowane podmioty, prosimy o powrót do tej idei. Ewentualne zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wymagają rzetelnej pracy, która opierałaby się na debacie, analizach i możliwości zabierania głosu przez zainteresowanych.

W związku z podnoszonymi zastrzeżeniami oraz brakiem rozważnego procedowania nad tymi zmianami, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z uprawnienia wskazanego w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, czyli o zawetowanie ustawy.

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski, Prezes Zarządu

Katarzyna Batko-Tołuć, Wiceprezeska Zarządu

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *