Przedwyborcza odpytka z “dobrego państwa”

Połączyliśmy różne działania i zabiegi, aby skuteczniej sformułować oczekiwania wobec kandydatów w wyborach parlamentarnych. Teraz chcemy Wam o tym opowiedzieć, dlatego 15 października zapraszamy Was na konferencję organizowaną przez Fundację im. Stefana Batorego i dwie koalicje na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskie Forum Legislacji. W tej pierwszej działamy od 2012 roku, w tej drugiej bierze udział nasz organizacyjny kolega – Krzysztof Izdebski.

materiał urzędowy MSZ
materiał urzędowy MSZ

Link do wydarzenia na FB – 15 października

Polska, jeśli chodzi o poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych, w tym otwartości na obywateli, czy zdolności do przeciwdziałania korupcji, wciąż w wielu aspektach nie dorównuje standardom bardziej dojrzałych demokracji. Zasady te nadal są dla nas dużym wyzwaniem. Potwierdzają to wyniki projektu monitorującego “Obywatelska Kontrola Otwartości Rządu (OKOr)”. Rezultatem badań jest ranking otwartości i dobrego rządzenia, który będzie prezentowany jako pierwszy punkt czwartkowej konferencji.

Natomiast w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL) prowadzone są działania na rzecz zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i stanowienia dobrego prawa eliminującego zagrożenia korupcyjne. Wnioski z obserwacji sposobu prowadzenia przez rząd konsultacji wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych. Raporty te są następnie wysyłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w których przygotowywano monitorowane projekty aktów prawnych oraz do mediów. Drugi panel konferencji przewidziany jest na prezentację wyników kolejnej edycji monitoringu i zainicjować ma debatę nad potrzebą ustawowego uregulowania procesu legislacyjnego, a w szczególności organizacji konsultacji publicznych.

Ponadto 11 września Obywatelskie Forum Legislacji wysłało do 8 komitetów wyborczych pytanie o ich wizję organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności o sposób unormowania konsultacji publicznych. W piśmie przedstawiliśmy też naszą wizję zorganizowania i uregulowania prawnego procesu tworzenia Oceny Skutków Regulacji (OSR) oraz prowadzenia konsultacji publicznych. Na konferencji przedstawimy i omówimy otrzymane odpowiedzi.

Liczymy na to, że monitoring i ranking sprawią, iż działania na rzecz otwierania procesu rządzenia będą rzeczywiście systematyczne i konsekwentne, tzn. realizowane co najmniej w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020. Natomiast życzylibyśmy sobie realizacji takich działań także w ramach Partnerstwa OGP, do którego Polskie władze, mimo wielokrotnych apeli i zachęt ze strony organizacji pozarządowych przystąpić nie chcą. Liczymy też, że Państwo – politycy będą wspierać w kolejnej kadencji nasze postulaty.
Na wydarzenie można zapisać się do 12 października, poprzez formularz lub wysyłając e-mai na op@batory.org.pl.

10.00-11.15 15 października
Panel I
Prezentacja wyników Obywatelskiej Kontroli Otwartości Rządu
10:00-10:10 – Grzegorz Makowski – wstęp
10:10-11:15 – Wyniki monitoringu
• Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego – metodologia monitoringu, ranking ministerstw;
• Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, dostęp do informacji publicznej;
• Przedstawiciel/ka Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia– otwartość procesów decyzyjnych;
• Grażyna Czubek, Fundacja im. Stefana Batorego – przeciwdziałanie korupcji;
Pytania

11.30-12.35
Panel II
Jak zmienia się rządowy proces stanowienia prawa
• Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego – Wyniki monitoringu sposobu realizacji zapisów Regulaminu pracy Rady Ministrów dot. konsultacji publicznych i tworzenia OSR ;
• mec. Tomasz Zalasiński – Odpowiedzi komitetów wyborczych na pytanie dot. sposobu uregulowania konsultacji publicznych;
• Dawid Sobczyński ¬ Organizacja rządowego procesu legislacyjnego w wybranych krajach europejskich;
Pytania

12.50-14.00
Panel III
Politycy komentują wyniki monitoringów i przedstawiają pomysły swoich ugrupowań na rzecz poprawy jakości rządzenia
1. Przedstawiciel/ka PiS
2. Ligia Krajewska PO
3. Przedstawiciel/ka PSL
4. Paulina Piechna-Więckiewicz Zjednoczona Lewica
5. Kamila Gasiuk-Pihowicz NowoczesnaPL
6. Kuba Danecki Partii Razem
7. Przedstawiciel/ka Kukiz15
Pytania
.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. dr piotr sitniewski

    Sz. Państwo,

    Czy wydarzenie będzie transmitowane online?

    1. Katarzyna Batko–Tołuć

      Będzie nagranie audio dostępne po spotkaniu.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *