Wniosek z art. 241 KPA o przekazanie właściwej dokumentacji do Komisji Weneckiej

Warszawa, 28 stycznia 2015 roku

326/KBT/W/SOWP/2015/SOKBT

Pan Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

 

25 grudnia 2015 roku wysłaliśmy wniosek o informację z prośbą  o skan listu Pana Ministra do Komisji Weneckiej wraz z załączoną dokumentacją. Jednocześnie śledzimy informacje na stronie Komisji.  Choć brak nam na razie odpowiedzi na wniosek lub ujawnienia jej na stronie BIP Ministerstwa Spraw Zagranicznych, analiza dostępnych danych wskazuje iż być może do Komisji Weneckiej została złożona ustawa nowelizująca ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w innej wersji, niż ostatecznie uchwalona.

 

Jeśli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, w trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zwracamy się z wnioskiem o przesłanie do Komisji Weneckiej tej wersji ustawy, która ostatecznie została przyjęta przez Sejm i Senat. Na stronach sejmowych widnieje pod niniejszym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/122_u.htm.

 

Między pierwotnym drukiem sejmowym nr 122 a ustawą w ostatecznym kształcie istnieją istotne różnice, np.:  w nowszej wersji nie ma mowy o 30-dniowym vacatio legis, a w starszej nie ma mowy o możliwości złożenia sędziego z urzędu przez Sejm czy konieczności rozpatrywania wniosków w kolejności wpływania.

W związku z tym, wnioskujemy jak powyżej.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie Zarządu

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *