Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych o Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji

W sierpniu 2013 roku, Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych – której jesteśmy członkiem – przedstawiła opinię nt. Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013 – 2018.

Przekazane przez nas uwagi dotyczyły porównania dwu ostatnich wersji Programu, gdyż przekazany nam w lipcu 2013 r. do konsultacji dokument stanowi kolejną wersję przygotowywanego po 2009 roku Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, który Koalicja opiniowała już kilkakrotnie, ostatnio w listopadzie 2012 roku.

Doceniliśmy samą wolę przyjęcia jakiejkolwiek strategii, programu, czy planu walki z korupcją. Państwo powinno dysponować tego rodzaju strategią, sukcesywnie odnawianą i / lub uzupełnianą, która jest konkretnym wyrazem polityki państwa wobec problemu korupcji. Poza tym do projektowania polityki walki z korupcją zobowiązują nas przepisy Konwencji ONZ przeciwko Korupcji, a konkretnie art. 5 ust. 1, który od roku 2009 nie był przez nasz kraj realizowany. Przyjęcie Programu uczyni zatem zadość wymogom zapisanym w tym konkretnym artykule.

Pozytywnie oceniliśmy też fakt podjęcia decyzji, że instytucją wdrażającą Rządowy Program będzie międzyresortowy Zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów (str. 22), którego Przewodniczącym będzie Minister Spraw Wewnętrznych, a zastępcą Szef CBA. W sytuacji, kiedy jako pierwszy z dwóch celów szczegółowych Programu wskazano: „Wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych”, a jako jeden z najistotniejszych priorytetów „Wzmocnienie wewnętrznych mechanizmów antykorupcyjnych w administracji publicznej” uważamy, że właściwym jest, aby za realizację Programu był odpowiedzialny zespół międzyresortowy, a nie jak to było proponowane w poprzedniej wersji Centralne Biuro Antykorupcyjne, instytucja prowadząca przede wszystkim działania represyjne.

Z rozczarowaniem zauważyliśmy jednak, że nie usunięto wielu niedoskonałości poprzedniej wersji Programu. Dodatkowo wprowadzono w opisach zadań i działań, sformułowania prowadzące do ich „zmiękczenia” i odsunięcia faktycznej realizacji.

Więcej na ten temat:

1.Opiniowana wersja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013 – 2018

2.Uwagi AKOP do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013 – 2018

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *