Oświadczenie AKOP w sprawie nadzoru nad CBA

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych, której jesteśmy członkiem, przesłała oświadczenie do mediów w sprawie nadzoru nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

1000px-POL_Centralne_Biuro_Antykorupcyjne_logo.svg

Oświadczenie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane w 2006 roku jako służba specjalna podlegająca bezpośrednio premierowi. Z rozmowy red. Bogdana Wróblewskiego z Szefem CBA, Pawłem Wojtunikiem opublikowanej w maju br. w Gazecie Wyborczej dowiadujemy się, że w ostatnim czasie premier delegował swoje uprawnienia nadzoru nad służbami na Ministra Spraw Wewnętrznych, Jacka Cichockiego.

W kwietniu br. CBA rozpoczęło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kontrole wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień publicznych związanych z budową, wdrożeniem i utrzymaniem systemu informatycznego CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w latach 2000 – 2010. Prowadzi też kontrolę dotyczącą wybranych procedur zamówień publicznych udzielonych w trybie zamówień z wolnej ręki w Centrum Projektów Informatycznych, które w badanym okresie podlegało MSWiA.

Nasz niepokój budzi sytuacja, w której służba specjalna ścigająca korupcję, jaką jest CBA, przeprowadza kontrolę w instytucji, której szef faktycznie ją nadzoruje tj. Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca.

Przypominamy, że członkowie Koalicji już od momentu rozpoczęcia prac nad ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym postulowali, aby zminimalizować upolitycznienie sposobu wyłaniania jego Szefa. Naszym zdaniem Szef CBA powinien być powoływany przez Parlament.

Członkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych: 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Stowarzyszenie Normalne Państwo, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Dokładna treść wysłana do mediów, wraz z logami i przypisem.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *