Wyniki monitoringu “funduszu korkowego” omawiano w Zgierzu

25 września 2012 odbyło się w Zgierzu zorganizowane przez Fundację Twórczy, Aktywni spotkanie pt. „Blaski i cienie partycypacji społecznej”. Spotkanie miało stać się pretekstem do dyskusji o roli, jaką mieszkańcy odgrywają w decydowaniu o sprawach Zgierza a także płaszczyzną budowania i rozwijania wzajemnych relacji między społecznością lokalną a władzami miasta.

Choć tym razem nie pojawił się żaden z prezydentów, nie zawiedli mieszkańcy, urzędnicy z Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży UM (naczelnik, p. J. Świderska; pełnomocnik d.s. młodzieży odpowiedzialna też za profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, p. I. Majewska), specjalista d.s. informacji publicznej, p. A. Wiaderkiewicz, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prezes Klubu Stop, przedstawiciele organizacji pozarządowych i dwoje radnych.

Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki monitoringu funduszu korkowego, prowadzonego przez Wiolettę Podwysocką z Fundacji “Twórczy, Aktywni” we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji im. S. Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Jak pokazał monitoring w 2011 roku wpływy z zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu to ponad 801 tys. złotych, niestety środki te nie zostały w pełni przeznaczone na cele związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, choć brakuje np. programów profilaktycznych w szkołach, działań adresowanych do dorosłych, informacji o istniejących możliwościach, miejscach wsparcia dla osób chcących przezwyciężyć nałóg. Jako środki niewygasające w następnym roku „zaoszczędzona” kwota zasiliła konto wydatków bieżących i trudno nawet określić, co za te środki sfinansowano.

Dlatego w oparciu o badane dokumenty pozyskane z UM, PARPA, rozmowy i obserwacje sformułowano szereg rekomendacji, które zostały przedstawione w trakcie spotkania. Zebrani uznali je za trafne i już w czasie dyskusji pojawiły się deklaracje, że program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi będzie przygotowywany zespołowo, by wypracować możliwie najlepsze rozwiązania. W tym roku już udało się to w przypadku programu przeciwdziałania narkomanii, opracowywanego w ramach programu „Decydujmy razem”.  Zgodzono się też z wnioskiem, by dokonywać ewaluacji programu; uaktualnić dane, które są punktem wyjścia do planowania działań; poddać projekt programu konsultacjom społecznym i zapraszać do współpracy przy jego tworzeniu, np. stowarzyszenia i kluby abstynenckie, organizacje pozarządowe czy instytucje i osoby na co dzień pracujące nad rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W spotkaniu uczestniczyli też p. Agnieszka Podgórska i p. Krzysztof Marusiński ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Konsultacje społeczne stały się tematem dalszej części spotkania, ponieważ projekt regulaminu konsultacji społecznych (który wcześniej chciano wprowadzić bez pytania o zdanie mieszkańców) został jednak poddany konsultacjom. O uwagach zgłaszanych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe mówiła p. I. Majewska z UM. Uwzględniono w projekcie wiele postulatów, np. wymagana liczba mieszkańców, z inicjatywy których powinny odbyć się konsultacje, została zmniejszona ze 150 do 100 osób.

O zgierskiej Inicjatywie 516 (nazwanej tak ze względu na 515 głosów – najlepszy wynik zgierskiej radnej w czasie wyborów samorządowych, do którego dodaliśmy 1 głos, by podkreślić, że w samorządzie najważniejsi powinni być mieszkańcy) i rozmowach z radnymi oraz wynikami głosowania w Radach Osiedli mówił Adrian Skoczylas ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG. Organizacje pozarządowe: Fundacja „Twórczy Aktywni”, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz oraz Stowarzyszenie „Zgierski Samorząd”, a także radni: Andrzej Mięsok i Justyna Zielińska podjęli wysiłek ponownego wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej pod obrady Rady Miasta. W marcu radni byli przeciwni (12 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się, 8 za). Zbierane są podpisy 516 mieszkańców, na dyżurach inicjatorzy spotykają się z radnymi, wyjaśniając ewentualne wątpliwości (więcej informacji na stronie http://www.inicjatywa516.blogspot.com ).  W trakcie dyskusji radna, p. A. Grzelak–Makowczyńska zadeklarowała poparcie dla tego działania, choć w marcu głosowała przeciw.

Ostatnia część spotkania dotyczyła sposobów komunikowania się z mieszkańcami. Pani A. Wiaderkiewicz z UM przedstawiła istniejące możliwości i była otwarta na propozycje i pomysły, dotyczące np. upowszechniania nagrań przebiegu sesji RM.

Choć spotkanie poświęcone partycypacji było organizowane w przeciągu ostatniego roku już po raz drugi, wszyscy zebrani zgodzili się, że jest to ważny temat, a udział mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów jest kluczowy dla rozwoju Zgierza.

 

Informacje o spotkaniu również na stronie http://www.ezg.info.pl/index.php/spoleczenstwo/1332-czy-w-zgierzu-mozemy-wspoldecydowac

Działanie zrealizowane w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji im. S. Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Artykuł ze strony Portalu Organizacji Strażniczych – www.watchdog.org.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *