O działaniach instytucji wokół budżetu obywatelskiego i trzech groszach SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

Prezentujemy: retransmisję posiedzenia podkomisji sejmowych o funduszu sołeckim, rządowe dokumenty o realizacji ustawy, odpowiedź wiceprezes GUS na interpelację poselską, działania organizacji społecznych na rzecz budżetu obywatelskiego.

Fundusz sołecki w parlamencie

Zapraszamy do lektury następujących wiadomości:

  1. Przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Finansów zapoznali posłów i posłanki z informacją o kontroli realizacji ustawy o funduszu sołeckim. Prezentujemy retransmisję posiedzenia połączonych sejmowych podkomisji rozpatrujących informację rządu 30 sierpnia 2012 r. oraz dokumenty przesłane posłom i posłankom w dniach 11 i 27 września 2012 r.
  2. Wiceprezes GUS udzieliła odpowiedzi na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie obliczania kwoty funduszu sołeckiego. Prezentujemy odpowiedź na interpelację, w formie jaka wpłynęła do Marszałek Sejmu 7 sierpnia 2012 r.
  3. W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór w parlamencie obędzie się spotkanie Klubu Samorządowca, poświęcone kwestii budżetu obywatelskiego. Spotkanie będzie miało miejsce 10 października 2012 r.

1) Informacja o kontroli realizacji ustawy o funduszu sołeckim

Aby uruchomić retransmisję posiedzenia połączonych podkomisji ds. finansów samorządowych oraz podkomisji ds. ustroju samorządu terytorialnego rozpatrujących 30 sierpnia 2012 r. informację rządu o kontroli realizacji ustawy o funduszu sołeckim kliknij na zdjęcie niżej. Film trwa ok. 22 minut i dostępny jest również tutaj.

Jako pierwsza na prośbę Przewodniczącego podkomisji zabrała głos Minister Magdalena Młochowska przekazując głos Szymonowi Wróblowi, Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w MAiC. Przedstawiciel MAiC zapoznał członków podkomisji m.in. z celami ustawodawcy towarzyszącymi wprowadzeniu ustawy o funduszu sołeckim, zaznaczając iż ustawę oparto na doświadczeniach wielu gmin w Polsce, które już przed 2009 r. wyodrębniały środki dla jednostek pomocniczych gmin, włączając mieszkańców  w proces decydowania o samorządowych budżetach. Liczba gmin, w których wyodrębniany jest fundusz sołecki utrzymuje się na zbliżonym poziomie w całym kraju. Ustawa o funduszu sołeckim monitorowana jest przez MAiC przy współpracy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Dyrektor Wróbel przedstawił diagnozę dotyczącą 2009 r., kiedy ustawa zdawała się budzić wątpliwości i stan obecny, gdy ustawa nie budzi zastrzeżeń, zaznaczając wsparcie MSWiA/MAiC dla wprowadzenia ustawy w życie. Przedstawiciel MAiC zwrócił uwagę, m.in., na kwestie: budowania aktywności społecznej, odpowiedzialności lokalnych społeczności za podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące funduszu, obowiązek podejmowania przez rady gmin uchwał o funduszu sołeckim. Przedstawiciel MAiC zwrócił uwagę na zaangażowanie lokalnych organizacji społecznych w tematykę funduszu. Organizacje społeczne podejmują działania służące upowszechnieniu wiedzy o funduszu sołeckim i społecznej kontroli realizacji ustawy np. takie jak organizacja konferencji wojewódzkich.

W drugiej części posiedzenia komisji wystąpili Dariusz Atłas Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów oraz Zdzisława Wasążnik, Dyrektorka Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego. Omawiane przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów dane finansowe publikowaliśmy w czerwcu i wrześniu 2012 r.

Materiały źródłowe udostępnione posłom:

  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Informacja dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dot. funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 września 2012 r. (znak MAC-BM-1650/20/09/12; znak Kancelarii Sejmu 1621-48/12(2) dostępna jest tutaj.
  • Ministerstwo Finansów:Informacja z dnia 7 września 2012 r. (znak FS8/0600/4/TMB/2012; znak Kancelarii Sejmu 1621-48/12) dostępna jest tutaj.

Materiały zostały udostępnione przez: Biuro Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Biura Poselskie.

 

2) Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie obliczania wysokości funduszu sołeckiego w 2012 r.

O działaniach SLLGO związanych z problemem zgodnego z prawem obliczenia kwoty funduszu sołeckiego w 2012 r. pisaliśmy kilkukrotnie na łamach strony funduszesoleckie.pl. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich złożyło m.in. skargę do Prezesa Rady Ministrów na działania Prezesa GUS. W odpowiedzi na skargę, w dniu 31 lipca 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał  informację o przyspieszeniu prac GUS związanych z podaniem liczby ludności gmin na dzień 31 grudnia 2011 r. Tożsame w treści stanowisko otrzymał 7 sierpnia 2012 r. poseł Tadeusz Tomaszewski, w odpowiedzi na złożoną 10 lipca 2012 r. interpelację poselską.

Interpelacja nr 6645 posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie obliczenia wysokości funduszu sołeckiego w 2012 r., złożona do Marszałek Sejmu w dniu 10 lipca 2012 r., dostępna jest tutaj.

Odpowiedź na w/w interpelację udzielona przez wiceprezes GUS w dniu 7 sierpnia 2012 r. dostępna jest poniżej oraz tutaj.

Odpowiedź na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego nr 6645 - Fundusz sołecki - 1

Odpowiedź na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego nr 6645 - Fundusz sołecki - 2

Odpowiedź na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego nr 6645 - Fundusz sołecki - 3

Klub Samorządowca o budżecie obywatelskim

W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, w dniu 10 października 2012 r. odbędzie się w Senacie spotkanie dla samorządowców. Spotkanie dotyczyć będzie kwestii budżetu obywatelskiego, w tym funduszu sołeckiego. Czym jest budżet obywatelski? To część budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego, o której wiążące decyzje podejmują mieszkańcy. Doświadczenia funduszu sołeckiego mogą ułatwić wprowadzanie budżetów obywatelskich w miastach.

Spotkanie pod honorowym patronatem marszałka Senatu rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 217.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich odpowiada w akcji Masz Głos Masz Wybór za działania dotyczące budżetu obywatelskiego-funduszu sołeckiego. Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania dostępnym tutaj.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *