Wydane dane – kolejna sprawa za nami

Na zdjęciu Marzena Błaszczyk – członkini Zarządu Watchdoga i Adam Kuczyński, pełnomocnik Stowarzyszenia

Dziś Watchdog patrzył władzy na ręce przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu. Rozpoznawano nasz subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Wójtowi pobliskiej Gminy Wapno.

W akcie oskarżenia wskazaliśmy, iż Wójt bez podstawy prawnej, a więc z przekroczeniem uprawnień, przekazał Poczcie Polskiej S.A. przed tzw. „kopertowymi” wyborami prezydenckimi w 2020 r. dane osobowe mieszkańców gminy. Jest to czyn z art. 231 K.k. w zbiegu z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Złożyliśmy 204 zawiadomienia do prokuratury w podobnych sprawach i w znacznej części postępowania te jeszcze się nie zakończyły.

Dzisiejsza rozprawa przebiegała sprawnie. Wysłuchaliśmy wyjaśnień Wójta, który nie przyznał się do winy, oraz zeznań trojga świadków – pracowników Urzędu Gminy. Wójt akcentował, że chociaż faktycznie przekazał dane wyborców, to nie zrobił tego w złej intencji i czuje się oszukany i wprowadzony w błąd przez wojewodę i premiera, którzy nie powinni byli stawiać w takiej sytuacji wójta małej i biednej gminy, która nie dysponuje sztabem prawników. My z kolei wskazywaliśmy, iż, nie kwestionując działalności i zasług Wójta na innych polach, ani odpowiedzialności władzy centralnej, powinien się on kierować zasadą legalizmu – działać na podstawie i w granicach prawa. Skoro wyszedł poza te granice, musi ponieść choćby symboliczną odpowiedzialność, co będzie bardzo ważnym sygnałem dla obywateli i przedstawicieli władzy.

Zarówno my, jak i Wójt, wygłosiliśmy mowy końcowe – wyrok zostanie ogłoszony 3 marca 2022 r.

Inne teksty na temat przekazania danych:

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. legalista

    Ten proces to swoista litygacja strategiczna, jej wynik będzie wiarygodną informacją o tym, czy RP jest państwem prawnym.

    Natomiast niezależnie od rozstrzygnięcia, nie zamyka to drogi do kierowania subsydiarnych aktów oskarżenia p-ko wojewodom i premierowi.
    Zeznania wójta z tego procesu mogą być przydatne w tych subsydiarnych aktach oskarżenia.
    Subsydiarnych, gdyż zachowania prokuratorów w RP w takich sprawach są przewidywalne.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *