Rusza kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy!

Zapraszamy na kurs online skierowany do osób, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie funkcjonowania gminy, a także dowiedzieć się, jakie mają prawa w kontaktach z urzędem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 5 marca

Na kurs mogą zgłosić się zarówno aktywni mieszkańcy i mieszkanki gmin, jak i  radni/radne, sołtysi/sołtyski.

Zaczynamy 10 marca. To będzie intensywny 3 – miesięczny kurs w trybie online z dużą dawką wiedzy oraz możliwością poznania aktywnych i dociekliwych osób z całej Polski.

Na spotkania będziemy też zapraszać osoby, które już działają lokalnie, by opowiedziały, co im się udało i z czym miały największe trudności. Zaprosimy też samorządowców, aby ze swojej perspektywy opowiedzieli, jak wygląda zarządzanie gminą czy tworzenie budżetu. 

Jeśli działasz lokalnie i chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu gminy/miasta, a także porozmawiać z innymi o największych wyzwaniach, jakie spotykasz w swojej działalności, zgłoś się!

Na zdjęciu uczestnicy poprzedniej edycji kursu
Co dostaniesz w ramach kursu:
 • 10 webinariów (terminy i tematy poniżej);
 • Dostęp do nagrań oraz prezentacji z webinariów;
 • Kontakt z ekspertami i ekspertkami z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz wybranych tematów prawa samorządowego;
 • Wsparcie prawne z zakresu informacji publicznej;
 • Możliwość poznania osób pozytywnie dociekliwych z całej Polski i wymiany doświadczeń;
 • Dostęp do zamkniętej grupy na fejsbuku, gdzie są dyskutowane różne sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, prawa samorządowego;
 • Możliwość udziału w spotkaniach tematycznych na temat poszczególnych aspektów gminy/miasta.
Tematy i terminy:
 • 10.03.2022 – Wprowadzenie – co nam daje dostęp do informacji publicznej?
 • 24.03.2022 – Jak działa państwo?
 • 31.03.2022 – Dostęp do informacji publicznej a kontrola formalna (RIO, NIK). 
 • 07.04.2022 – Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
 • 21.04.2022 – Skargi, wnioski, petycje.
 • 28.04.2022 –  Budżet miasta i gminy. Sesja absolutoryjna.
 • 05.05.2022 – Prawa i obowiązki radnego/radnej.
 • 12.05.2022 – Zasady organizowania, przebiegu sesji rady gminy/miasta oraz komisji.
 • 19.05.2022 – Fundusz sołecki. Inicjatywa lokalna.
 • 02.06.2022 – Spotkanie z wójtem/burmistrzem – rozmowa o dobrych i złych praktykach.

Webinaria trwają godzinę. Zaczynamy o 19. Po webinariach będzie możliwość dyskusji w grupie.

Opłata: Udział w kursie jest bezpłatny. Koszty organizacji, opieki,  przygotowania materiałów oraz honoraria ekspertów/ek  pokrywają organizatorzy (głównie ze środków pozyskanych z wpłat  1%, dziękujemy!). Każda osoba może wesprzeć organizację kursu wpłacając swój 1% i/lub kupić cegiełkę.

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 5 marca. Do 8 marca poinformujemy o wynikach rekrutacji. I ruszamy już 10 marca!

 Wymagania techniczne: Warunkiem udziału w kursie jest posiadanie komputera lub smartfona z dostępem do internetu. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy, na której będzie odbywał się kurs, oferujemy wsparcie techniczne przez telefon. Jeżeli chcesz brać udział w spotkaniach powebinaryjnych to warto mieć też działający mikrofon oraz kamerkę.

A może „na żywo?” Tak, jak w poprzednim roku, będzie możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego w dniach 10-11 czerwca (piątek, sobota). To spotkanie dla osób, które wezmą udział w kursie online. Miejsce ustalimy z osobami uczestniczącymi. Spotkanie będzie wiązało się z opłatami za wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Kurs prowadzą Szymon Osowski i Agnieszka Podgórska. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Podgórska, mail: agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, tel.607859482.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *