Jaki stosunek do artykułu 212 kodeksu karnego mają kandydaci na Prezydenta RP?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Press Club Polska, Centrum Cyfrowe, ePaństwo, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Towarzystwo Dziennikarskie, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International wspólnie wystąpiły do komitetów wyborczych kandydatów i kandydatki na Prezydenta z pytaniami:

1) Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie;
2) Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany/a na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu Karnego;
3) Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego.

Uważamy, że art. 212 Kodeksu karnego stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobody wypowiedzi. Możliwość stosowania środków karnych dla ochrony reputacji może wywoływać tzw. efekt mrożący, zniechęcając do zabierania głosu w debacie publicznej w obawie przed możliwymi sankcjami, w tym nawet karą pozbawienia wolności.Dlatego wiele środowisk od lat postuluje zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie, zwracając uwagę, że droga cywilna stanowi wystarczający sposób ochrony reputacji.

Niestety, jak wskazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, problem sięgania po instrumenty karne dla ochrony dobrego imienia od kilku lat ponownie narasta – między rokiem 2014 a 2017 liczba prawomocnych skazań za zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu wzrosła dwukrotnie (z 58 do 137).

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *