Grzywna dla fundacji Ojca Rydzyka

Zapadł kolejny wyrok w sprawie naszych skarg na bezczynność Fundacji Lux Veritatis i Fundacji Nasza Przyszłość.

Pisaliśmy o tych sprawach w artykułach:

10 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II SAB/Wa 17/17,nieprawomocny), w którym m.in:

  1. zobowiązał Fundację Lux Veritatis do rozpatrzenia wniosku z 3 listopada 2016 r. w zakresie danych nieudostępnionych,
  2. stwierdził, iż bezczynność Fundacji Lux Veritatis miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3.  wymierzył Fundacji Lux Veritatis grzywnę w wysokości 1000 zł.

Czekamy na uzasadnienie wyroku.

Wniosek złożony przez nas dotyczył następujących informacji: 

Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, dlatego 19 grudnia 2016 r. zaskarżyliśmy bezczynność Fundacji Lux Veritatis. W odpowiedzi na skargę fundacja przekonywała, że skarga jest przedwczesna, a ona nie jest podmiotem zobowiązanym, poza tym wniosek jest nieprecyzyjny i nie dotyczy informacji publicznej.

Przypominamy, że Fundacja Lux Veritatis w odpowiedzi na jeden z wniosków Sieci wskazywała, że w związku z naszymi powiązaniami z podmiotami międzynarodowymi o nie w pełni transparentnej proweniencji, musimy podać podstawę prawną naszego wniosku.

 

Pomimo takich wątpliwości pismem z 26 maja 2017 r. otrzymaliśmy część wnioskowanych informacji dotyczących źródeł finansowania:

W mieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska sprawę prowadzi mecenas Adam Kuczyński http://ak-legal.pl/

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *