Debata o prawach człowieka oparta na faktach?

Zawnioskowaliśmy do dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW o udostępnienie nagrania i protokołu posiedzenia Rady Wydziału, na którym debatowano o wykreśleniu z planu studiów przedmiotu „Prawa i wolności człowieka”. W związku z brakiem odpowiedzi skierowaliśmy sprawę do sądu administracyjnego.

Pod koniec lutego 2017 r. podczas posiedzenia Wydziału Prawa i Administracji UW dyskutowano o usunięciem z planu studiów prawniczych przedmiotu „Prawa i wolności człowieka”, co miano argumentować tym, że przedmiot ten wprowadza zamęt w głowach młodych prawników.

Jako pierwszy na problem zwrócił uwagę na Facebooku profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego:

Napisał on, że:

Na dzisiejszej Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW Kolegium Dziekańskie musiało przekonywać niektórych profesorów, że przedmiot „Prawa i wolności człowieka” jest przedmiotem podstawowym i powinien być uczony na pierwszym roku studiów

Krytycy tej śmiałej propozycji dydaktycznej podnosili, że przedmiot poświęcony prawom człowieka niesie ze sobą ryzyko „indoktrynacji” oraz szerzenia bliżej nieokreślonych „ideologii”. W zamian zaproponowano przedmiot poświęcony ewolucji instytucji państwa narodowego.

Później o sprawie pisała Gazeta Wyborcza w artykule Prawa człowieka mogą zamącić w młodej głowie? Profesor chce wykreślić przedmiot

Pytamy o fakty

Chcemy opierać debatę publiczną na faktach. W tym przypadku chcemy dowiedzieć się, jak przebiegała dyskusja o nauczaniu młodych prawniczek i prawników praw człowieka podczas studiów.

Z tego powodu Sieć Watchdog wysłała 28 lutego 2017 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej o następującej treści:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosimy o udostępnienie:
nagrania audio lub wideo posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 27 lutego 2016 r.

oraz

protokołu wskazanego powyżej posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UW

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na niniejszy adres e-mail.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW nie odpisuje

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na wniosek, 15 marca 2017 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na dziekana WPiA UW.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. czytelnik pospolity

    Może dla tych profesórów prawa , prawo do informacji nie jest prawem człowieka i dlatego ów dziekan milczy.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *