Czy szef Kancelarii Sejmu przekaże nagrania z kamer? Składamy wnioski

Chcemy policzyć posłanki i posłów oraz dowiedzieć się, co dokładnie działo się w ostatnich dniach w budynkach polskiego parlamentu. Składamy wnioski o udostępnienie informacji.

img_20161217_133730

W ostatnich dniach wiele dzieje się wokół polskiego Sejmu. I w przenośni, i dosłownie, bo budynki parlamentu otaczają manifestujący ludzie. Wiele kontrowersji wywołało przeniesienie obrad z Sali Plenarnej Sejmu do Sali Kolumnowej. Wątpliwości związane były z głosowaniem, nie przez system elektroniczny, ale w sposób tradycyjny, przez podniesienie rąk liczonych później przez sekretarza.

Z tego powodu chcemy uzyskać nagrania z sejmowych kamer, aby zobaczyć, co dokładnie działo się wówczas w parlamencie, m. in. czy w Sali Kolumnowej zebrała się odpowiednia liczba posłanek i posłów do podejmowania rozstrzygnięć (kworum).

Równie interesujące jest to, co działo na zewnątrz budynków parlamentu. Chcemy zobaczyć, co zarejestrowały kamery zewnętrzne.

Zawnioskowaliśmy o przekazanie nam na płycie CD/DVD:
 • nagrań ze wszystkich kamer, znajdujących się w Sali Plenarnej Sejmu – chodzi o nagrania z posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r.,
 • nagrań ze wszystkich kamer, znajdujących się w Sali Kolumnowej – chodzi o nagrania z posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r.,
 • listę obecności posłów podczas posiedzenia Sejmu RP, odbywającego się w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r.
 • nagrań ze wszystkich kamer, rejestrujących otoczenie budynków Sejmu RP – chodzi o nagrania z 16, 17 i 18 grudnia 2016 r.
Decyzja o zakazie wstępu?

Ponadto zawnioskowaliśmy o informacje dotyczące zakazu wstępu do Sejmu przedstawicielek i przedstawicielu mediów oraz o projektowane regulacje dotyczący pracy mediów w parlamencie (zob. Sieć Watchdog popiera protest „Dzień bez polityków” ). Zapytaliśmy o to:

 • kto podjął w dniach 16-18 grudnia 2016 r. decyzję o zakazie wstępu przedstawicieli i przedstawicielek mediów do budynków Sejmu RP i Senatu RP – jeżeli ta decyzja ma formę dokumentu, wnosimy także o jego udostępnienie,
 • przesłanie skanu projektu regulacji prawnych, odnoszących się do zmian organizacji pracy mediów w Sejmie RP,
 • czy były zamawiane opinie prawne (ekspertyzy prawne) dotyczące obecności przedstawicieli i przedstawicielek mediów w budynkach polskiego parlamentu. Jeśli tak, to wnosimy także o udostępnienie skanów tych dokumentów.
Skąd płynął rozkaz?

W końcu, aby oprzeć debatę na faktach, postanowiliśmy zapytać o rozkazy, które wydawał Straży Marszałkowskiej Marszałek Sejmu RP oraz Komendant Straży Marszałkowskiej. Zwróciliśmy się o przekazanie informacji:

 • o wszystkich rozkazach/poleceniach, wydanych przez Marszałka Sejmu RP lub Komendanta Straży Marszałkowskiej w dniach 16-18 grudnia 2016 r. Jeśli te rozkazy/polecenia mają formę dokumentów – wnosimy o udostępnienie ich skanów,
 • o tym, czy został wydany rozkaz (polecenie, itd.) uniemożliwienia wstępu do sali kolumnowej Sejmu RP przedstawicielom i przedstawicielkom mediów? Jeśli ten rozkaz/polecenie ma formę dokumentu, wnosimy o udostępnienie jego skanu,
 • o tym, czy został wydany rozkaz (polecenie, itd.) uniemożliwienia wstępu do sali kolumnowej sejmu RP posłankom i posłom opozycji? Jeśli ten rozkaz/polecenie ma formę dokumentu, wnosimy o udostępnienie jego skanu,
 • o tym, czy osoby wchodzące 16 grudnia 2016 r. na posiedzenie odbywające się w sali kolumnowej były legitymowane przez Straż Marszałkowską?
Czas na odpowiedź: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni

Zgodnie z prawem, szef Kancelarii Sejmu RP musi udostępnić informacje na wniosek bez zbędnej zwłoki (czyli możliwie najszybciej), nie później jednak niż w ciągu 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach maksymalny 14-dniowy termin może być wydłużony do dwóch miesięcy.

Czekamy na odpowiedź.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Arek

  Dziękujemy za profesjonalne podejście. Czekamy z Wami.

  1. czytelnik

   Wdzięczność rzecz ważna, lecz jeszcze lepiej byłoby aby nie „pasożytowano” na żądaniach Watchdoga i oczekiwano na to co on dostanie lecz skorzystano z treści jego żądań informacji należnej każdemu i powtarzano je do Sejmu.
   Przecież to KAŻDY może.
   Dla Watchdoga zapewne byłoby korzystniej i dla sprawy skuteczniej aby jako org.społ mógł przystępować do ew. spraw innych podmiotów a nie tylko występować we własnej.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *