Czy poznamy wydatki PO?

Kilka dni temu opublikowaliśmy wyroki WSA w Warszawie, który stwierdził, że wydatki partii politycznej stanowią informację publiczną. W analogicznej sprawie z partią PO nasza skarga została jednak oddalona. Jaka jest więc prawidłowa odpowiedź – czy wyciągi i historia z rachunków bankowych partii podlegają ujawnieniu?

W przypadku postępowania z PiS sąd nie miał wątpliwości, że historia rachunków bankowych jest informacją publiczną i zobowiązał partię polityczną do rozpatrzenia złożonych przez nas wniosków z czerwca 2017 r. (Co ukrywa PIS).

Miesiąc później, w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II SAB/Wa 415/17), WSA w Warszawie oddalił naszą skargę na bezczynność PO. Złożony wniosek sformułowaliśmy dokładnie tak samo, tj. wnosiliśmy o udostępnienie wyciągów i historii rachunków za listopad 2016 r. Różnica polegała na tym, że PO nie odpowiedziała na wniosek aż do sierpnia 2017 r. Częściową odpowiedź otrzymaliśmy za to już po wniesieniu skargi. Przy czym w udostępnionej informacji partia pominęła dane o wydatkach na poczet jej pracowników oraz wynagrodzeń osób prywatnych. Zdaniem PO imiona i nazwiska takich osób podlegają ochronie prywatności.

Sąd uznał jednak, że PO błędnie oceniła nasz wniosek, bowiem dokumentacja bankowa nie jest dokumentacją urzędową i z tego względu nie dotyczy informacji publicznej:

Wyciągi i historie rachunków bankowych nie stanowią informacji publicznej. Obrazują one operacje jakie są dokonywane przez podmiot, który zawarł z bankiem umowę bankową. Potwierdzają stan konta – przychody i wydatki. Są to kwestie związane z obsługą finansową danego podmiotu w związku z zawartą umową bankową. Informacją publiczną niewątpliwie jest wysokość subwencji przyznanej Platformie i sposób jej wydatkowania. Jednakże zdaniem Sadu wyciągi i historia rachunków bankowych nie odzwierciedlają rozliczenia środków publicznych przyznanych partii w postaci subwencji, tym samym nie stanowią informacji publicznej

[wyrok]

WSA w Warszawie uznał więc, że partia nie pozostawała w bezczynności i nie miała obowiązku udostępnienia informacji. Wyrok jest nieprawomocny, złożymy od niego skargę kasacyjną do NSA.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *