Zapytaliśmy, jak w Polsce leczy się ból

11 maja 2017 roku weszła w życie ustawa, która daje każdemu pacjentowi prawo do leczenia bólu. Jak wygląda to w praktyce? Postanowiliśmy zapytać o to szpitale.

Przed zmianami ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantowała łagodzenie bólu osobom terminalnie chorym. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu.

29 listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, które ma zagwarantować skuteczną realizację prawa do leczenia bólu w Polsce (Zwiększamy dostęp do leczenia bólu).

Kilka dni po wejściu w życie nowej ustawy NIK opublikował wyniki kontroli w szpitalach. Z raportu wynika, że większość placówek nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu i nie ma żadnych procedur z nim związanych ((Nie)leczenie bólu).

Czy coś się zmieniło po prawie 10 miesiącach obowiązywania nowych przepisów? Postanowiliśmy to sprawdzić. Wysłanie wniosków do wszystkich szpitali byłoby zbyt dużym przedsięwzięciem, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dwóm województwom – wielkopolskiemu i podlaskiemu (listy szpitali – Wielkopolska, Podlaskie). Wniosek przygotowany przez anestezjologa powędrował do 71 szpitali z list dostępnych w Biuletynach Informacji Publicznej wojewódzkich oddziałów NFZ-u. Teraz czekamy na odpowiedzi.

Treść wniosku:

W związku z wejściem w życie 11 maja 2017 roku ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, której artykuł 20a stanowi, iż:

1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

wnioskujemy o udostępnienie następujących informacji:

1.Czy szpital posiada Akredytację ISO?

2.Czy w szpitalu jest interdyscyplinarny zespół leczenia bólu?

3.Czy w placówce stosuje się niefarmakologiczne metody leczenia bólu? Jeśli tak, to jakie?

4.Czy szpital posiada poradnię leczenia bólu?

5.Czy szpital posiada standardy/schematy leczenia bólu w zależności od specyfiki oddziału, a w szczególności schematy leczenia bólu okołooperacyjnego? Jeśli tak, prosimy o ich załączenie.

6.Czy personel szpitala jest szkolony w kierunku leczenia bólu, jeśli tak, kiedy ostatnio było takie szkolenie (proszę podać datę i temat ostatniego szkolenia).

 

 

Pomóż nam pytać, bo to czy wiemy, nie jest bez znaczenia. Wesprzyj nas 1% Twojego podatku. Nasz KRS 0000181348

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *