Czy Polska przystąpi do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu?

Zachęćmy rząd do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu. Przedstawiamy oficjalną Deklarację Krajów Członkowskich oraz list Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) do Premiera RP. Wy też możecie złożyć swój wniosek!

20 września 2011 roku, grupa 8 krajów (Brazylia, Indonezja, Meksyk, Norwegia, Filipiny, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) wyraziły swoje oddanie zasadom wyrażonym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji ONZ przeciwko korupcji i w innych międzynarodowych instrumentach dotyczących praw człowieka i dobrego rządzenia. W kolejnych miesiącach dołączały do tej grupy kolejne kraje. Polska jeszcze nie jest członkiem tego Partnerstwa.

Złóżcie wniosek w trybie artykułu 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Taki wniosek może złożyć osoba lub organizacja. Jest to formalny sposób proponowania rządzącym (administracji publicznej) rozwiązań dotyczących wzmocnienia praworządności i usprawnienia pracy instytucji publicznych. Organy administracji (w tym wypadku Prezes Rady Ministrów) powinny odpowiedzieć na taki wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca, informując jakie działania zostały podjęte.

Wzory wniosków oraz nasz list, który rozwija argumentację dotyczącą tego, dlaczego Polska powinna przystąpić do Partnerstwa, znajdziecie na stronie Pozarządowego Centrum do Informacji Publicznej.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *