Czy glosa zagości w dyskusji o jawności?

Nasza pokonkursowa publikacja – Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji trafiła właśnie do największych bibliotek, zbiorów bibliotecznych sądów administracyjnych oraz innych instytucji stojących na straży praworządności. Przekazaliśmy ją także osobom zajmującym się prawem do informacji.

Dzięki wsparciu tych wszystkich, którzy przekazali na rzecz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 1% swojego podatku dochodowego, oraz przekazaniu nadwyżki środków przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego (zob. więcej Co nam dają glosy?) wydrukowaliśmy 100 egzemplarzy publikacji pt. Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji.

Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie i chcemy rzetelnie rozliczyć się ze sposobu rozdysponowania sfinansowanych wydruków.Glosy

Co to za publikacja?

Publikacja jest rezultatem I ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji.

Jej wydruk poprzedziła praca redaktorska, w którą zaangażowani byli również autorzy i autorki glos. Jej wersję elektroniczną można pobrać na naszej stronie (Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji).

W tym roku zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy II edycję konkursu (zob. Ogłaszamy Wyniki II Edycji Konkursu!), którą przeprowadziliśmy dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla. Chcemy wydać kolejną publikację z nagrodzonymi pracami.

Zobacz gdzie wysłaliśmy publikacje!

Drukowana wersja publikacji trafiła przede wszystkim do:

 • autorek i autorów glos (12 egzemplarzy),
 • członkiń i członków Komisji Konkursowej (5 egzemplarzy)
 • recenzenta naukowego (jeden egzemplarz)
 • Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej (2 obowiązkowe egzemplarze biblioteczne).
glosa-w-bibliotece-narodowej
Glosy w Bibliotece Narodowej

Do prezesa NSA i prezesów oraz prezesek wojewódzkich sądów administracyjnych wysłaliśmy publikację wraz z pismem, w którym zwróciliśmy się z wnioskiem o dołączenie wydrukowanej publikacji do zbiorów bibliotecznych sądu (17 egzemplarzy).

 • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
 • Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 • Prezes WSA w Szczecinie
 • Prezes WSA w Lublinie
 • Prezes WSA w Opolu
 • Prezes WSA w Gliwicach
 • Prezes WSA w Rzeszowie
 • Prezes WSA w Białymstoku
 • Prezes WSA w Gdańsku
 • Prezes WSA w Olsztynie
 • Prezes WSA w Łodzi
 • Prezes WSA w Kielcach
 • Prezes WSA we Wrocławiu

Jak na razie otrzymaliśmy odpowiedź od prezesa WSA w Gdańsku, który podziękował za przekazaną publikację. Dodał, że będzie ona stanowiła „cenną pozycję w zakresie dostępu do informacji publicznej”.

prezes-wsa-dziekuje

Sędzia Mirosława Rozbickiej-Ostrowskiej, przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej WSA we Wrocławiu, napisała natomiast, że opracowanie zostało dołączone do zbiorów biblioteki WSA.

wsa-wr_rozbicka-ostrowska

Publikację, wraz z prośbami o jej dołączenie do zbiorów bibliotecznych, wysłaliśmy do organów, których zadaniem jest stanie na straży praworządności i ochrona naszych praw (7 egzemplarzy):

 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Prezes Sądu Najwyższego
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Naczelnik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteka Sejmowa

Od prezesa TK otrzymaliśmy prośbę o przesłanie dwóch dodatkowych egzemplarzy, które przekazaliśmy.

Publikację przekazaliśmy także uczelniom publicznym i największym uczelniom niepublicznym, kształcącym przyszłych prawników. I tym razem zwróciliśmy się z prośbą o dołączenie publikacji do zbiorów bibliotek, funkcjonujących przy tych jednostkach (22 egzemplarze). Publikację otrzymali:

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (złożyliśmy osobiście w sekretariacie),
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (złożyliśmy osobiście w sekretariacie)
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dyrektor Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Dziekan Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (pismo z prośbą o przekazanie do Biblioteki Uczelni Łazarskiego)

Kolejne egzemplarze trafiły do największych bibliotek, do których mielibyśmy obowiązek przekazać obowiązkowy egzemplarz biblioteczny, gdyby nakład naszej publikacji był większy (4 egzemplarze):

 • Biblioteka Śląska
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica (złożyliśmy osobiście w sekretariacie)
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Drukowane egzemplarze publikacji wysłaliśmy także do osób, które swoje teksty i inne publikacje poświęcają prawu do informacji, choć nie zawsze zgadzamy się z poglądami przez nie prezentowanymi (7 egzemplarzy):

 • Małgorzata Jaśkowska (publikacja wysłana na adres Katedry Postępowania Administracyjnego UKSW, której kierowniczką jest pani profesor),
 • sędzia NSA Irena Kamińska (publikacja wysłana na adres Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, którego prezeską jest pani sędzia)
 • dr Piotr Sitniewski (publikacja wysłana na adres Fundacji Jawność.pl, której pan doktor jest prezesem)
 • dr Grzegorz Sibiga (glosa wysłana do Polskiej Akademii Nauk, w której pracuje pan doktor)
 • dr hab. Przemysław Szustakiewicz (publikacja wysłana do uczelni Łazarskiego, na której pracuje pan profesor)
 • dr hab. Mariusz Jabłoński (publikacja wysłana na Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym pracuje pan profesor),
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń (glosa wysłana na adres Wydziału Prawa i Administracji UKSW, na którym pracuje pani doktor)

5 kolejnych egzemplarzy publikacji trafiło do uczestniczek i uczestników spotkania konsultacyjnego u Rzecznika Praw Obywatelskich (zob. Spotkanie u RPO o jawności).

Pozostałe egzemplarze zamierzamy wykorzystać w działaniach na rzecz prawa do informacji publicznej, w tym w działaniach rzeczniczych. Nie przewidujemy sprzedaży publikacji, ponieważ jej przygotowanie i wydanie zostało sfinansowane ze środków Programu Obywatele dla Demokracji, zaś wydruk  – ze środków z 1% i nadwyżki środków Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego.

Wszystkim zainteresowanym polecamy publikację w wersji elektronicznej: Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji.

Po co drukowana wersja

Omówienia orzeczeń sądowych dotyczących prawa do informacji polecamy tym wszystkim, którzy interesują się tym prawem i z niego korzystają. Za sprawą glos mogą poznać sposób myślenia sądów o jawności, a sama publikacja może też być przydatna przy przygotowywaniu pism do sądów i urzędów.

Zależy nam także na tym, aby publikacja trafiła na półki bibliotek. Chcemy dać możliwość korzystania z niej osobom zajmującym się prawem do informacji – czy to pracownikom organów kontroli praworządności i ochrony naszych praw, czy też sędziom orzekającym w sprawach dotyczących prawa do informacji. Chcemy, aby publikacja inspirowała też studentki i studentów przygotowujących prace dyplomowe związane z jawnością sfery publicznej, jak i młodych naukowców, zajmujących się tą tematyką. W końcu zaś chcemy zainspirować osoby piszące o jawności do dalszych działań, a być może także do merytorycznej polemiki.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  Dodaj komentarz

  Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *