Co skrywa niebieska teczka Premier Szydło?

Niebieska teczka, którą Beata Szydło zaprezentowała podczas konferencji podsumowującej 100 dni rządu, zawierała projekty ustaw. Wiemy już jakich.

Na początku marca Sieć zawnioskowała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie:

– skanów projektów ustaw, znajdujących się w niebieskiej teczce, zaprezentowanej przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 lutego 2016 r.

W odpowiedzi poinformowano nas, że “ze względu na obszerność oraz konieczność przygotowania dokumentów do udostępnienia” termin ulegnie wydłużeniu, a po 2 miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy następującą informację:

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informujemy, że:

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195/1

Ustawa o emeryturach i rentach – nowelizacja, projekt Prezydenta RP skierowany do Sejmu http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,1,wierze-ze-wiek-emerytalny-w-polsce-zostanie-obnizony.html

Ustawa o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy – podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/406/1

Ustawa od podatku od osób fizycznych – nr projektu UD47, więcej informacji u wnioskodawcy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nr projektu UA15 – projekt na etapie uzgodnień międzyresortowychhttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282503

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – nr projektu UA11 – projekt na etapie uzgodnień międzyresortowych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281200

Ustawa o bezpłatnych lekach dla osób powyżej 75. roku życia – Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2198/1

Ustawa o zmianie systemu oświaty – nr projektu UD18 – projekt w uzgodnieniach międzyresortowych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283250

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – przyjęta przez Radę Ministrów 15 marca 2016 r. i skierowana do Sejmu 26 kwietnia 2016 r.http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa – podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustawhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/585/1

Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych – poselski projekt uchwały, wpłynął do Sejmu RP 11.12.2015 r.  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E2B515542884CE0AC1257F2400284031

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych – podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/68/1

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej – projekt w uzgodnieniach http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281601 – więcej informacji u wnioskodawcy – Ministerstwo Finansów

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *