Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

Rusza Obywatelskie Obserwatorium Demokracji – wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.

W gronie inicjatorów Obserwatorium Demokracji znajdują  się: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentuje reakcje organizacji społecznych, instytucji i środowisk prawniczych i akademickich, grup zawodowych i obywateli na zmiany aktów prawnych dotyczących praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa. Na stronie Obserwatorium obserwatoriumdemokracji.pl gromadzone są opinie, ekspertyzy i stanowiska organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich odnoszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa.

Inicjatywa ma charakter otwarty. Wszyscy zainteresowani procesem stanowienia prawa i monitorujący zmiany legislacyjne w interesujących ich obszarach zaproszeni są do przesyłania przygotowanych przez siebie opinii a także uzupełniania repozytorium o opinie i dokumenty innych organizacji obywatelskich, które nie zostały odnotowane na stronie Obserwatorium.

Informacji udzielają:
Wojciech Klicki (Fundacja Panoptykon) tel.: 660 074 026
Julia Kluczyńska (Fundacja im. Stefana Batorego) tel.: 791 952 700
Łukasz Bojarski (INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa) tel.: 503 042 12
Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) tel.: 501 087 998

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *