2011 rok w SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

Wzmocnienie naszego przekazu, pogłębienie wiedzy i poszerzenie sieci współpracowników oraz efektywniejsze docieranie do mieszkańców – to główne kierunki rozwoju dla naszego Stowarzyszenia w nadchodzącym roku. Poprzedni pokazał nam ile już umiemy i wiemy. Nie zawsze jednak robimy z tego użytek. Dlatego 2011 rok to okazja do wykorzystania naszych kompetencji i połączenie działań w ramach różnych programów.

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej to pierwszy program, który czekają poważne zmiany. Nadal będziemy prowadzić poradnictwo, stronę internetową www.informacjapubliczna.org.pl, obserwować proces stanowienia prawa i zabierać głos w tej sprawie, szkolić mieszkańców, prowadzić konkurs Wyważanie otwartych drzwi i monitorować administrację. Jednak w tym roku znacznie więcej uwagi poświęcimy sprawom od lat utrudniającym dostęp do informacji publicznej – opłatom czy bezczynności. Naszym hasłem będzie też rozliczalność i przejrzystość władz – będziemy szczególnie uważnie przyglądać się przypadkom naruszeń prawa do informacji, które mogą wynikać z celowego działania. Częściej niż w poprzednich latach sami będziemy składać skargi i zawiadamiać prokuraturę, a być może także Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozwiniemy naszą współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami, aby z naszą wiedzą docierać do mieszkańców polskich gmin i sołectw. Wspomożemy monitoring funduszu sołeckiego realizowany w ramach programu Budżet Obywatelski.

Dla programu Budżet Obywatelski monitoring wszystkich gmin mających sołectwa staje się największym i najbardziej ambitnym zadaniem na 2011 rok. To ogromne ilości dokumentów do pozyskania i przeanalizowania! Wsparcie ekspertów z zakresu prawa do informacji jest kluczowe, jednak zmobilizowane zostaną także siły członkowskie oraz nowe osoby. Zebranie dokumentacji i umiejętne wybranie z niej kluczowych informacji da nam jednak kompleksową wiedzę o funduszu oraz pozwoli w przyszłości stosować bardziej trafne instrumenty jego wsparcia. Dzięki kompetencjom nabytym w ramach programu Mocna Straż będziemy w stanie wesprzeć monitoring funduszu sołeckiego dobrym narzędziem oraz kontaktami ze środowiskiem zajmującym się nowymi technologiami. Wyniki monitoringu przedstawimy w zrozumiały dla odbiorców sposób. Mamy również nadzieję, że spowodujemy, iż administracja sama zajmie się zbieraniem podobnych danych. Przy okazji otrzymamy cenne informacje na temat przestrzegania prawa do informacji przez prawie wszystkie gminy w Polsce. Trzeci rok realizacji programu Budżet Obywatelski to także okazja do podsumowań – wydamy przygotowane przez nas publikacje poświęcone funduszowi i podsumujemy efekty naszej trzyletniej pracy. Oczywiście cały czas rozwijać będziemy stronę oraz będziemy obecni w terenie.

Program Mocna Straż postawi natomiast na edukację i wzmacnianie tego, co strażnikom do tej pory udało się osiągnąć oraz na myślenie o przyszłości – czyli o zastosowaniu nowych technologii w działaniach na rzecz zmiany.  Nadal prowadzić będziemy kursy dla strażników oraz portal, będziemy również wyjeżdżać w teren. Nowością będą zjazdy integracyjne dla absolwentów kursów, będziemy prowadzić więcej działań nakierowanych na wymianę i współpracę oraz zorganizujemy wspólny monitoring dla wszystkich zainteresowanych. Będzie on dotyczył gospodarowania przez gminy publicznymi środkami na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – problemy w tym obszarze zostały zidentyfikowane przez naszych członków w prowadzonym kilka lat temu monitoringu wpływu mieszkańców na tworzenie budżetu. Temat jest istotny, może zainteresować każdego strażnika – ponieważ każdy z nas mieszka w jakiejś gminie – oraz dotyczy budżetu – wpływa więc na rozwój kompetencji także w tym obszarze.

Planujemy także wzmocnienie naszego przekazu zagranicą. Na pewno zacieśnimy naszą współpracę z Ukrainą, ale również z innymi krajami regionu. Uważamy, że Polska może pochwalić się wieloma osiągnięciami dziedziny przejrzystości i partycypacji oraz kontroli społecznej, i monitoringu – warto więc rozpocząć ich rozpowszechnianie.

Rok 2011 zapowiada się pracowicie i ekscytująco. Mamy nadzieję, że wielu z Was włączy się w nasze działania i dzięki temu na początku 2012 roku będziemy mogli opowiedzieć o zmianie, którą wspólnie rozpoczęliśmy.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *