Zmiana w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Sieci Watchdog

4 i 5 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członkiń i Członków Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W tym roku skończyła się kadencja Komisji Rewizyjnej. Uzupełniliśmy też skład Zarządu z powodu rezygnacji Anety Pierzchały-Tolak, Członkini Zarządu, po trzech latach pełnienia funkcji.

Na miejsce Anety do Zarządu wszedł Bartosz Wilk z Goleniowa i Szczecina jednocześnie. Tym samym w skład zarządu wchodzą:

Szymon Osowski – Prezes, Katarzyna Batko-Tołuć – Skarbniczka i Bartosz Wilk – Sekretarz.

Do Komisji Rewizyjnej weszli natomiast Zenon Michajłowski, Katarzyna Okuniewska i Krzysztof Wychowałek.

Ustępującym z funkcji osobom: Anecie Pierzchale-Tolak, Arecie Wasilewskiej-Gregorowicz i Przemysławowi Żakowi serdecznie dziękujemy za lata pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zebrania zmieniliśmy też Statut. W nowej wersji jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, przyjęliśmy sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok. Dyskutowaliśmy na temat ewentualnych ścieżek rozwoju organizacji. Przyjęliśmy również pierwszego małoletniego członka – Wojciecha Krzyżanka, autora analizy: Dostęp do informacji w samorządach uczniowskich.

W czasie wolnym, wiele radości sprawiły przedmioty, które pokazują sens pracy watchdogów. Symbolizują one pewne niedoskonałości, choć same w sobie są piękne. O samych przedmiotach więcej można przeczytać na stronie watchdogportal.pl/przedmioty, a nawet je kupić lub dorzucić się mniejszą kwotą do ich produkcji (wspieram.to/przedmioty). Chcemy, by poszły w świat i przypominały o lepszej codzienności innym osobom oraz opowiadały historie watchdogów. Być może w ten sposób kula śniegowa jeszcze bardziej urośnie i będą nas kiedyś tysiące.

A oto kilka zdjęć z zabaw przedmiotami, a konkretnie lustrem.

Na zdjęciu Krzystzof Kowalik i lutro. Odbija się postać Krzysztofa Łosia.

Na zdjęciu Areta Wasilewska-Gregorowicz i lustro. Odbicie Doroty Markiewicz

Odbicie Karola Górskiego w lustrze

Inspiracją dla stworzenia lustra była nasza członkini Monika Bienias. Pod koniec jest świetny tekst. Właśnie o tym, dlaczego lustro.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *