Zapraszamy organizacje strażnicze do nauczenia się jak budować zaplecze społeczne

Czy tylko partie polityczne mogą mieć swoich wyborców? Czy tylko one budują zaplecze? A co z organizacjami? Czyż politycy nie liczą się z nimi bardziej, jeśli te są w stanie zaangażować ludzi do działania? Czyż ludzie nie są nam potrzebni do zachęcania instytucji, aby lepiej działały? Czy nie warto, aby byli z nami gdy potrzebujemy rąk do pracy? A może gdy trzeba nas wspierać pieniędzmi? Twierdząca odpowiedź na te pytania powinna stać się motywacją do przygotowania Twojej organizacji na te wyzwania. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, oferuje właśnie unikalną okazję do przeprowadzenia Twojej organizacji przez proces zmiany. Zgłoś się do nas, rekrutacja trwa do 16 kwietnia!

KILKA SŁÓW O CYKLU WARSZTATOWYM:

Cykl edukacyjny zatytułowany „Angażowanie zwolenników* – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie centralnym” realizowany jest przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska w ramach projektu „STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym”, którego celem jest wsparcie rozwoju i profesjonalizacji strażnictwa w Polsce. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie tu: https://siecobywatelska.pl/1,379,straznictwo_profesjonalnie_i_trwale_w_interesie_publicznym.html. Partnerami Projektu są Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Court Watch Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Homo Faber.

CO OFERUJEMY?

  • trzy spotkania stacjonarne;
  • 4 webinaria;
  • opiekę eksperta;
  • możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację strategii zmian wypracowanej podczas spotkań stacjonarnych;
  • wsparcie uczestniczek i uczestników wdrażających zmiany w organizacjach po zakończeniu cyklu edukacyjnego (utworzenie Klubu Wzajemnego Wsparcia);
  • nocleg i wyżywienie podczas spotkań stacjonarnych.

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI cyklu edukacyjnego dowiedzą się, jak budować wsparcie dla działań swojej organizacji i wykorzystywać posiadany już zasób zwolenników oraz wdrożą zmiany w swoich organizacjach.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?
Do wzięcia udziału w cyklu edukacyjnym „Angażowanie zwolenników – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie centralnym” zapraszamy po dwie osoby z organizacji, które prowadzą działania strażnicze i adresują swoje rzecznictwo do instytucji centralnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

NA CO MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY/PRZYGOTOWANA DECYDUJĄC SIĘ NA UDZIAŁ W TYM DZIAŁANIU?

Obowiązkowy udział w 3 spotkaniach stacjonarnych (2 warsztaty oraz seminarium podsumowujące);

Terminy spotkań stacjonarnych: 16 – 18 maja 2014 r., 26 – 28 września 2014 r., 29 listopada 2014 r.

Uwaga: W pierwszym spotkaniu stacjonarnym konieczny jest udział 2 osób z organizacji – członka/członkini Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za działania związane z angażowaniem zwolenników, która będzie reprezentowała organizację podczas kolejnych warsztatów i brała udział w całym cyku edukacyjnym. W drugim spotkaniu może nie brać udziału członek/członkini Zarządu. Zakładamy jednak, że od początku cyklu Zarząd organizacji będzie wspierać nowe rozwiązania, które będą pojawiać się w wyniku udziału w cyklu edukacyjnym.

Spotkanie planowane jest w okolicach Warszawy (w zasięgu ok.50 km).

Organizator zapewnia możliwość sfinansowania specjalnych potrzeb związanych z równym dostępem osób uczestniczących w szkoleniach – możliwe jest zorganizowanie opieki na dziećmi i innymi osobami zależnymi, przyjechanie ze zwierzętami domowymi, zapewnienie specjalnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub pomocy tłumacza/tłumaczki, czy asystenta/asystentki. Ośrodek szkoleniowy dopasowany będzie do specjalnych potrzeb.

Poza szczególnymi sytuacjami, uczestnicy i uczestniczki spotkań pokrywają koszty własnego dojazdu.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIU?

Zapoznaj się z regulaminem oraz wypełnij formularz rekrutacji!

Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia 2014 r.!

Rozpoczynamy 16 maja 2014 roku warsztatem dla członkiń/ów Zarządów organizacji oraz osób odpowiedzialnych za komunikację. Formalnie kończymy 29 listopada 2014 roku seminarium podsumowującym, jednak również po tym czasie będziemy wspólnie pracować w ramach Klubu Wzajemnego Wsparcia.

MASZ PYTANIA?

Więcej informacji udzieli Ci koordynatorka tego działania Joanna Gucman-Muż: tel. 22 844 73 55 lub adres e-mail: joanna.gucman@siecobywatelska.pl.

Zapraszamy również na stronę www.siecobywatelska.pl oraz na nasz facebookowy profil.

Zgłoś się już teraz!

loga partnerów

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

link do baneru partnerów

oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

logo CEE Trust

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *