Za jawność naszą i Waszą!

Można walczyć z korupcją. Można tropić nepotyzm w instytucjach. Można demaskować nieformalne układy i kwestionować standardy etyczne urzędników. My, zamiast skupiać się na jednym problemie, uderzamy w źródło ich wszystkich – w urzędniczą kulturę tajemnicy. Walczymy o przejrzystość procedur; jawność finansów; dostęp do dokumentów. Bo tam, gdzie nie ma tajemnic, nie ma też zwykle nadużyć.

emilia_2_fj0l

Egzekwujemy i monitorujemy urzędowe standardy jawności. Rokrocznie wysyłamy tysiące wniosków oraz angażujemy się w dziesiątki sądowych postępowań przeciwko instytucjom, które ukrywają prawdę o swoim funkcjonowaniu. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych setkom osób, którym urzędy odmówiły dostępu do informacji. Edukujemy kolejnych „strażników jawności”. Działamy nie tylko w dużych miastach, ale też w małych miasteczkach i wsiach.

Nie korzystamy z dotacji państwa, ani samorządów. Zresztą pewnie i tak byśmy ich nie dostali. Nie uchodzimy za pupilków władzy. Nazbyt wyraźnie przypominamy włodarzom, że pełnią oni funkcję służebną wobec Narodu i że to Naród stanowi władzę zwierzchnią.

Naszym orężem w walce o Polskę szanującą każdego obywatela i jego prawo do informacji są… znaczki pocztowe (bo korespondujemy z urzędami), bilety kolejowe i paliwo (bo do sądów administracyjnych dojeżdżamy na terenie całego kraju), liczne kwoty wnoszone tytułem opłat sądowych. Wpływy z tegorocznych wpłat 1% przeznaczymy na nasze działania w sądach.

Ile co kosztuje:

  • 4,20 zł – wydruk i wysyłka pocztą jednej skargi związanej z nieudostępnieniem informacji,
  • 18 zł – koszt telefonowania, gdy udzielamy godzinnej porady prawnej,
  • 100 zł – opłata sądowa, gdy skarżymy urząd, który „zapomni” udostępnić informację,
  • 200 zł – opłata, gdy przed sądem walczymy z urzędową odmową jej udostępnienia,
  • 246 zł – opłata za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przez radcę prawnego albo adwokata (wymaga tego prawo),
  • 200 zł – przeciętny koszt dojazdu naszego prawnika na rozprawę w mieście wojewódzkim.

Za jawność naszą i Waszą!

Nasze działania rozwijają się i coraz więcej aktywnych osób zgłasza się do nas po pomoc. Dlatego zwracamy się do Ciebie z prośbą o wsparcie nas 1% Twojego podatku.

Jeśli chcesz nam pomóc, wpisz ten numer KRS 0000181348 do swojego PIT za 2012 rok i namów znajomych by zrobili to samo!

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA ZA POMOCĄ PROGRAMU PIT ROCZNY

Nasze strony

https://funduszesoleckie.pl/

https://informacjapubliczna.org.pl/

http://www.watchdog.org.pl/

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *