Wyniki i raporty z Obywatelskiego Monitoringu Sportu opublikowane!

Od września 2012 roku Lokalne Strażniczki i Lokalni Strażnicy uczestniczący w Obywatelskim Monitoringu Sportu zbierali informacje na temat zarządzania sportem w ich gminach, wprowadzali dane do internetowego narzędzia i analizowali zgromadzony materiał. Wynikami tej pracy jest 8 raportów dotyczących gmin: Bisztynek, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Kobylanka, Lublin, Oława, Wołów i Zakrzówek, z którymi można zapoznać się na stronie sport.siecobywatelska.pl, wchodząc w zakładkę gminy.

W każdym raporcie opisane zostały cztery obszary zarządzania sportem na poziomie lokalnym:

 • planowanie i podejmowanie decyzji o sporcie przez władze lokalne;
 • zasoby sportowe gminy – obiekty należące do infrastruktury sportowej oraz podmioty realizujących działania w zakresie sportu;
 • finansowanie  sportu;
 • informowanie o ofercie sportowej gminy.

Zebrane informacje, zaobserwowane fakty w wyżej wymienionych obszarach stały się podstawą do wyciągnięcia wniosków i sformułowania rekomendacji przez osoby prowadzące monitoring.

Na stronie sport.siecobywatelska.pl poza raportami z monitoringu, znajdują się również jego wyniki – dane zbierane i wprowadzane do internetowego narzędzia przez Lokalnych Strażników i Lokalne Strażczniki w formie odpowiedzi na pytania. Możecie się z nich dowiedzieć m. in:

 • Czy gmina posiadała Strategię rozwoju sportu obowiązującą na 2011 rok lub inny dokument o podobnym charakterze;
 • Czy w Urzędzie Gminy jest powołany urzędnik koordynujący politykę gminy w zakresie sportu;
 • Czy w gminie została powołana rada sportu;
 • Jakie obiekty sportowe pozostawały w zasobie gminy w 2011 r.;
 • W jaki sposób ustalany jest cennik wstępu na obiekty sportowe;
 • Jakie organizacje działające w zakresie sportu funkcjonują w gminie;
 • Ile pieniędzy wydała gmina na sport w 2011 r.;
 • Czy w gminie jest miejsce, w którym można zasięgnąć kompleksowej informacji o ofercie sportowej gminy;

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z wynikami monitoringu zachęci Was do zbadania, jak wygląda zarządzanie sportem w Waszej gminie czy miejscowości. Możecie wybrać najbardziej interesujący Was obszar i wykorzystać pytania przygotowane przez nas i zamieszczone w narzędziu, na które odpowiadały osoby prowadzące monitoring w 2012 roku.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *