Wyciągi z kart służbowych MON. Wygraliśmy przed WSA w Warszawie

W marcu 2018 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej o ujawnienie wyciągów z kart służbowych, będących w posiadaniu ministerstwa za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ministerstwo uznało, że informacje te nie stanowią informacji publicznej. WSA w Warszawie był innego zdania.

W 2017 r. działalność Ministerstwa Obrony Narodowej budziła większe niż zwykle zainteresowanie opinii publicznej, także ze względu na aktywność byłego rzecznika prasowego resortu. W tym czasie m. in. poseł Piotr Misiło pytał o karty płatnicze MON-u. Okazało się, że w 2015 r. w ministerstwie i podległych mu jednostkach dysponowano 842 kartami płatniczymi, z których wydano łącznie 9,6 mln zł.

Postanowiliśmy zapytać o szczegóły – poszczególne wydatki dokonywane ze służbowych kart płatniczych. Pozwoliłoby to zweryfikować pojawiające się co jakiś czas informacje na temat rozrzutności resortu obrony.

Wyrok WSA w Warszawie

W marcu 2018 r. zawnioskowaliśmy do MON o udostępnienie wyciągów z kart służbowych, będących w posiadaniu ministerstwa – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W związku z odpowiedzią MON, że informacje te – w ocenie resortu – nie stanowią informacji publicznej, skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność.

WSA w Warszawie w wyroku z 18 grudnia 2018 r. (II SAB/Wa 292/18) uwzględnił złożoną przez Sieć Watchdog skargę na bezczynność MON:

(…) informacje żądane przez Stowarzyszenie (…) stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. jako dane, które mieszczą się w pojęciu informacji o podmiocie zobowiązanym oraz zasadach funkcjonowania podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej.

W dalszej części wyroku sąd podkreślił znaczenie jawności finansów publicznych, z którą wiąże się ujawnienie wyciągów ze służbowych kart płatniczych resortu:

Minister Obrony Narodowej ma wpływ na dysponowanie środkami publicznymi, a gospodarka tymi środkami jest jawna, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy (…) o finansach publicznych (…). Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi, aby mogła być w pełni realizowana, musi natomiast obejmować swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym (…).

W konkluzjach WSA w Warszawie wskazał na ugruntowany w orzecznictwie pogląd, że wniosek o udzielenie informacji dotyczącej służbowych kart płatniczych – jest wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

Czekamy na ruch MON

Wyrok jest nieprawomocny, możliwe są zatem różne warianty ciągu dalszego sprawy. Najkorzystniejsze dla jawności byłoby udostępnienie żądanych informacji, jednakże można się spodziewać, że MON będzie próbował innych rozwiązań, na przykład wyda decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli do tego dojdzie, zaskarżymy tę decyzję i sprawa ponownie wróci do sądu.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *