Nie tak łatwo się dowiedzieć, z kim spotykał się Prezydent

WSA w Warszawie oddalił naszą skargę na Szefa Kancelarii Prezydenta RP (sygn. akt II SA/Wa 511/16), dotyczącą udostępnienia informacji o spotkaniach, jakie odbył Prezydent RP.

kancelaria

Sąd przyznał rację organowi, twierdząc, że jest to informacja przetworzona, do udostępnienia której konieczne jest wykazanie przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego.

W listopadzie zeszłego roku zwróciliśmy się z wnioskiem m.in. o wykaz wszystkich spotkań, jakie Prezydent RP odbył od 17 października 2015 r., poprzez wskazanie dat oraz osób w nich uczestniczących. Kancelaria Prezydenta RP uznała, iż przygotowanie takiego zestawienia wymaga szeregu czynności, które sprawiają, iż jest to informacja przetworzona – w konsekwencji wydano decyzję, w której odmówiono nam przekazania żądanych danych. W marcu 2016 r. złożyliśmy skargę na rozstrzygnięcie Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Przed Sądem stowarzyszenie reprezentował Mateusz Bogucki, który zwrócił uwagę na kilka podstawowych kwestii przemawiających za uchyleniem wadliwych decyzji organu. Przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, iż wniosek obejmował krótki okres, a w rozstrzygnięciu nie przedstawiono, jakie konkretnie czynności uzasadniałyby uznanie wnioskowanych informacji za przetworzone. Ponadto Kancelaria Prezydenta RP przedłużyła termin załatwienia sprawy, miała zatem wystarczająco dużo czasu na przygotowanie informacji o spotkaniach.

Pełnomocnik Kancelarii Prezydenta RP wskazała natomiast, że w okresie uwzględnionym we wniosku Prezydent RP odbył wiele wizyt, spotykając się z wieloma osobami, a odtworzenie informacji o wszystkich spotkaniach wymagałoby współdziałania wielu biur organu. Pełnomocnik dodała również, że wniosek został sformułowany ,,tak, a nie inaczej’’ – tj. szeroko, zatem jego realizacja oznaczałaby konieczność analizy znacznej ilości dokumentów, wraz z ich podziałem na spotkania prywatne oraz publiczne. Zaś z uwagi na częste korzystanie przez Stowarzyszenia z uprawnienia wynikającego z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (przestępstwo nieudostępnienia informacji), organ zawsze musi podjąć próbę rzetelnej oraz pełnej analizy czynności, celem prawidłowej realizacji wniosku.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie przychylił się do argumentacji Szefa Kancelarii Prezydenta RP, uznając wnioskowane informacje za informacje przetworzone. Sąd podkreślił, że wobec tak sformułowanego wniosku, Stowarzyszenie samo stworzyło dla organu furtkę do uznania informacji za przetworzoną. Za nieprawidłowy argument Stowarzyszenia skład sędziowski uznał także brak prawidłowego uzasadnienia rozstrzygnięć organu. W ocenie WSA treści zawarte w decyzjach przesądzają o zakwalifikowaniu informacji jako przetworzonej. Ponadto, przy tak tak sformułowanym wniosku, organ rzeczywiście musiałby oddzielić spotkania prywatne od tych, które były spotkaniami publicznymi, posiadającymi walor oficjalny.

Jednocześnie w dniu rozprawy Kancelaria Prezydenta RP, odpowiadając na wniosek Gurkana Tatara (odbywa w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska praktyki) o udostępnienie kalendarza Prezydenta, wskazała:

GT

 

Z jednej strony Kancelaria Prezydenta RP uznaje, iż „odtworzenie informacji o wszystkich spotkaniach wymagałoby współdziałania wielu biur organu”, z drugiej zaś informuje, że kalendarz spotkań Prezydenta RP jest dostępny w internecie. Dlatego też złożymy skargę kasacyjną.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. emeryt PRL-u

    O.. i znowu w warszawskim WSA, “waloryści ” się objawili.

  2. emeryt PRL-u

    A jak już prezydentowa opłacana z budżetu będzie, to z ich spotkań protokoł sporządzany będzie?
    Przetworzony on będzie czy tylko prosty?
    A spotkania WALOR będą miały?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *