To oni samorządzą!

Fundacja Batorego ogłasza nominacje do nagrody Super Samorząd 2012, przyznawanej za skuteczną współpracę mieszkańców i władz lokalnych. Nagrodzie patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Była niewielka wieś, a na jej skraju zaśmiecony jar. Byli mieszkańcy. Młodzi potrzebowali miejsca romantycznych westchnień, starsi – ławek, by siąść i odpocząć. Była też zapomniana legenda o cudownym źródełku św. Kingi i wola działania. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, sąsiedzi uporządkowali zaniedbany teren i wspólnie przygotowali projekt jego zagospodarowania. Potem namówili burmistrza i radę gminy, by zapewniła finansowanie inwestycji. Udało się! Już wiosną licząca niespełna 100 domów wieś doczeka się własnego parku z cudownym źródełkiem (Sołectwo Sułkowice, Małopolska).

A historii owocnej współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi, było w minionym roku więcej. Do akcji Masz Głos, Masz Wybór przystąpiło niemal 170 formalnych i nieformalnych grup z terenu całego kraju. Każda miała własny cel.

W ramach zadania Wspólna przestrzeń – mieszkańcy decydowali jak zagospodarować najbliższe otoczenie. W tym roku największym zainteresowaniem aktywnych obywateli cieszyła się kwestia placów zabaw i boisk.

Zadanie Naprawmy to! również pozwalało zaangażować się mieszkańcom na rzecz ich otoczenia, ale w inny sposób. Uczestnicy akcji, namówiwszy do współpracy lokalne władze, uruchamiali serwis www.naprawmyto.pl – system prostego powiadamiania właściwych służb o zauważonych przez mieszkańców problemach, np. dziurach w jezdni, porzuconych śmieciach, wandalizmie.

Pracy analitycznej wymagała natomiast realizacja diagnozy wydatkowania tzw. funduszu korkowego czyli pieniędzy pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki te powinno się przeznaczać na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii. Uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór na podstawie m.in. analizy dokumentów, wywiadów i obserwacji formułowali w tym zakresie rekomendacje dla miejscowych włodarzy.

W ramach zadania Fundusz sołecki uczestnicy propagowali wiedzę na temat funduszu sołeckiego i procedur z nim związanych. Ich rolą było również przygotowanie zebrania wiejskiego, podczas którego mieszkańcy decydowali, na co wydać pieniądze pochodzące z tegoż funduszu.

Dwa zadania – Dostępni radni oraz Dostępne sesje Rady – dotyczyły problematyki przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami a władzami. Uczestnicy akcji starali się m.in. popularyzować sesje rady gminy: przygotowywali ich transmisje i publikowali relacje z nich. Urządzono pikniki i spotkania, podczas których mieszkańcy mieli okazję swobodnie porozmawiać z przedstawicielami swoich władz samorządowych.

Uczestników akcji wspierały współpracujące z Fundacją doświadczone organizacje: Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

O nominowanych można przeczytać tutaj.

***

Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Zainaugurowana w 2002 roku, objęła 600 gmin w Polsce. W akcję zaangażowało się 1350 organizacji i grup nieformalnych, a jej uczestnicy zorganizowali ok. 1050 debat z władzami, w których uczestniczyło ok. 40 tys. osób.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 22 lutego 2013 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *