Składy orzekające w Trybunale: w ważnych sprawach duże zmiany

Otrzymaliśmy z Trybunału Konstytucyjnego informacje o zmianach, których Julia Przyłębska dokonała w składach orzekających w TK. Zobacz nasze zestawienie – jacy sędziowie będą orzekać w poszczególnych sprawach.

Trybunał_Konstytucyjny_wejście_01

13 stycznia 2017 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do Prezes TK z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Zapytaliśmy m.in. o skany wszystkich zarządzeń, na mocy których w sprawach toczących się przed TK zostały dokonane zmiany w składach orzekających. Zapytaliśmy o zarządzenia od 21 grudnia 2016 r. – wtedy stanowisko Prezes TK zaczęła pełnić Julia Przyłębska.

30 stycznia 2017 r. (po upływie terminu do wykonania wniosku) wysłaliśmy maila wzywającego do wykonania wniosku. Tego samego dnia otrzymaliśmy interesujące nas informacje – skany zarządzeń o dokonywaniu zmian w składach orzekających przed TK (plik 1, plik 2, plik 3).

Obrazek tekst o TK-1

Otrzymane informacje zestawiliśmy w formie tabeli, w której powiązaliśmy sygnatury spraw z przedmiotem zaskarżenia oraz dokonanymi zmianami w składach orzekających (tabela w pdf i doc).

Sprawy fundamentalne – większość mają „nowi” sędziowie

W sprawach, które ostatnio pojawiły się przed Trybunałem Konstytucyjnym i dotyczą kwestii fundamentalnych dla demokracji, większość mają sędziowie wybrani przez obecny Sejm, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Kluczowe znaczenie mają zmiany w następujących sprawach:

 • zmiany w służbie cywilnej (K 6/16) – sprawa zainicjowali Rzecznik Praw Obywatelskich i grupa posłów,
 • zmiana ustawy o Policji: stosowanie kontroli operacyjnej przez służby (K 9/16) – sprawa z wniosku RPO,
 • ustawa o prokuraturze: wydawanie przez Ministra Sprawiedliwości poleceń procesowych, upoważnienie dla Prokuratora Generalnego uchylenia lub zmiany decyzji prokuratora podległego, uprawnienie Prokuratora Generalnego do przejmowania spraw prowadzonych przez prokuratora podległego, upoważnienie dla Prokuratora Generalnego do przekazywania mediom i innym osobom informacji o toczących się postępowaniach (K 19/16) – sprawę zainicjowali Rzecznik Praw Obywatelskich i grupa senatorów,
 • przedawnienie umyślnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub wymiarowi sprawiedliwości, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku (K 22/16) – sprawę zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • zasady wyrażania zgodny następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej dotyczącej innego przestępstwa lub innej osoby niż objęte sądowym zarządzeniem kontroli (K 24/16) – sprawę zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Zasady przenoszenia prokuratora na inne stanowisko służbowe (K 26/16) – sprawę zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Postępowanie karne – dopuszczenie przez sąd dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego (K 27/16) – sprawę zainicjowali Rzecznik Praw Obywatelskich i Krajowa Rada Sądownictwa,
 • Nieuwzględnienie przez Ministra Sprawiedliwości wniosku sędziego o przeniesienie na inne miejsce służbowe (K 31/16) – sprawę zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych: podległość Prokuratorowi Generalnemu prezesa sądu w zakresie działalności administracyjnej sądu (K 32/16) – sprawę zainicjowała Krajowa Rada Sądownictwa,
 • Obrót ziemią rolną (K 36/16) – sprawę zainicjowali RPO, grupa posłów i grupa senatorów
 • zasady powoływania i odwoływania członków zarządu „Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej” i „Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej” (K 23/16) – sprawę zainicjowała grupa senatorów.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *