Prawo do sądu w sprawach o dostęp do informacji publicznej

Trzyosobowy skład sędziowski rozpatrujący jedną ze spraw w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, skierował pytanie do składu siedmioosobowego. Pytanie dotyczyło możliwości nierozpatrywania spraw „oczywiście i rażąco błahych”.

Sprawa, która wywołała pytanie prawne dotyczyła naliczenia opłaty 42 groszy za udostępnioną informację. Sądy przyznawały, że obywatelka ma rację negując podstawę prawną do naliczenia opłaty, jednak stawały po stronie organu udostępniającego informację, pomimo iż rozpatrywał sprawę na podstawie niewłaściwej ustawy, nie umieścił informacji w BIPie (a powinien) i zastosował automatyzm naliczania opłaty, pomimo iż utarta ścieżka orzecznicza mówi o niedopuszczalności takiego podejścia.

Do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Generalna i Fundacja Court Watch Polska. Siedmioosobowy skład w NSA uznał, że nie jest władny wydawać uchwały, a pytanie ze względów prawnych, w ogóle nie powinno być doń skierowane.

Waga sprawy

Podjęcie uchwały stałoby się groźne dla prawa do sądowej ochrony jawności. Byłby to dodatkowo kolejny krok we wprowadzaniu sposobów ułatwiających administracji unikanie wykonywania prawa. W orzecznictwie już teraz pojawia się nieznane ustawie o dostępie do informacji publicznej i Konstytucji pojęcie „dokumentu wewnętrznego” czy „informacji technicznej”. Udało się zapobiec wprowadzeniu kolejnego: „sprawy oczywiście i rażąco błahej”.

Rola Sieci Obywatelskiej

Organizacja skierowała pismo procesowe w tej sprawie, w którym zwracaliśmy uwagę m.in. na to, że takie pytanie jest prawnie niedopuszczalne. Sieć Watchdog była uczestnikiem postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podczas rozprawy przedstawiła stanowisko o sprawie. Organizacja nagłaśniała ją w mediach i w dniu praw człowieka, podczas uroczystości w Senacie, zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przystąpienie do sprawy.

Informacje dodatkowe

Strona poświęcona dostępowi do informacji prowadzona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska  oraz strona domowa organizacji:

https://informacjapubliczna.org/aktualnosci/czy-prawo-do-informacji-jest-zagrozone-zamiast-chronic-nasze-prawa-sedziowie-nsa-zastanawiaja-sie-nad-ich-powaznym-ograniczeniem/

https://siecobywatelska.pl/mozliwe-ograniczenia-prawa-do-sadu/

Przystąpienie RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-sad-administracyjny-moze-odrzucic-skarge-jako-wniesiona-w-sprawie-razaco-blahej

Media:

Rzeczpospolita http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/302239894-Czy-sprawa-dotyczaca-oplaty-za-dostep-do-informacji-publicznej-jest-razaco-blaha.html

Natemat.pl http://natemat.pl/174791,oplata-za-prawo-do-informacji-czy-sad-uzna-skarge-obywatelki-za-razaco-blaha

TOK FM http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Czy-sad-moze-odrzucic-sprawe-bo-jest-razaco-blaha-Znamy-odpowiedz-NSA/35640

TOK FM http://audycje.tokfm.pl/audycja/Post-Factum-Agata-Kowalska/11

Dziennik Gazeta Prawna http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/929281,prawo-do-sadu-wymiar-sprawiedliwosci.html

Więcej: Postanowienie składu Siedmiu Sędziów NSA z 21 marca 2016 r., I OPS 3/15

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *