Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na temat Regulaminu FIO 2014-2020

Przedstawiamy Wam opinię złożoną przez nas w kwestii Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Odbiega ona nieznacznie od naszej zapowiedzi, gdyż mogąc głębiej wczytać się w dokumenty zrozumieliśmy, że w logice Programu FIO 2014 – 2020 nie mieści się włączenie strażnictwa do innych Priorytetów niż 3. Ze zgrozą odkryliśmy też, że najwyższa dotacja jaką będą mogły otrzymać organizacje strażnicze rocznie wynosi 50 tys. I że projekty będą mogły być co najwyżej roczne.

Nasza początkowa radość z wyodrębnienia komponentu strażniczego, przeszła przez fazę sceptycyzmu i osiągnęła fazę osłupienia. Wszystko co można było zrobić źle, zostało zrobione. W efekcie jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do całego przedsięwzięcia.

Nasze główne zarzuty to:

  • prawdopodobnie nie ma wsparcia dla podmiotów, które są nieformalne (to bardzo częsty typ w działaniach strażniczych). Do nich właśnie takie wsparcie z FIO powinno być kierowane.
  • niskie dotacje – nie pozwalają na wzmocnienie organizacji (jeśli myślimy o istniejących już organizacjach z dorobkiem, a skoro celem wyodrębnionego komponentu jest „wzmacnianie” to wydaje się, że do takich organizacji to wsparcie jest kierowane.) Wprawdzie mniejsze wsparcie można kierować do inicjatyw nieformalnych – aby je wzmacniać w rozwoju, ale one – jak się wydaje – nie będą mogły być finansowane. Strażnicy zostali potraktowani nierówno w stosunku do innych organizacji.
  • dotacje są przeznaczone tylko na rok. Potrzeba prowadzenia wieloletnich kampanii jest najbardziej typową cechą odróżniającą organizacje strażnicze i rzecznicze od innych organizacji. Tymczasem inne organizacje mogą planować działania na kilka lat, a strażnicy i rzecznicy nie.
  • całość komponentu jest przygotowana w sposób świadczący o podstawowym braku wiedzy o specyficznych potrzebach organizacji strażniczych i rzeczniczych. Jak też o tym, że organizacja uczy się latami i nie prowadzi działań jednorazowych. Dziwi nas, że nie zostały sprawdzone ani skonsultowane podstawowe kwestie.

Co teraz?
W tym tygodniu złożone uwagi mają być dyskutowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Może warto aby skontaktować się członkami Rady http://www.pozytek.gov.pl/RDPP,2012-2015,1176.html i zwrócić im uwagę na problem? Nie damy rady jednak zrobić tego sami. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły – przesyłajcie je na biuro@siecobywatelska.pl lub na FB.

Oto złożona przez nas opinia

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *