Nagrody w Senacie RP, nagrody w Sejmie RP

zdjęcie: Kancelaria Senatu RP

W kwietniu media informowały, że Marszałek Senatu RP nie chce udostępnić informacji o przyznanych nagrodach, osobliwie tę decyzję uzasadniając:

Obywatel ukrywający się pod nieznanym nickiem, jak mniemam, niekoniecznie musiał być obywatelem polskim. Nie wiem, czy to nie był agent rosyjskich, czy chińskich służb specjalnych. Nie przedstawił się ani imieniem, ani nazwiskiem, ani swoim adresem – mówił na briefingu w połowie kwietnia marsz. Grodzki.

za Onet.pl

17 kwietnia wysłaliśmy dwa wnioski o udostępnienie informacji o nagrodach. Jeden do Kancelarii Senatu RP, drugi do Sejmu RP:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracamy się o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 • Łącznych kwot wszystkich nagród (w tym uznaniowych), premii i dodatków służbowych wypłaconych pracownikom Kancelarii Sejmu RP w poszczególnych latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz do wykonania wniosku w 2020 r.
 • Podania imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji każdej osoby wraz z kwotami nagród (w tym uznaniowych), premii i dodatków służbowych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz do wykonania wniosku w 2020 r. i uzasadnienie przyznania nagród, premii i dodatków służbowych dla każdej z tych osób.
Wykonanie wniosku nie jest takie łatwe

Sejm RP 4 maja poinformował, że wykonanie wniosku nastąpi do 17 czerwca 2020 r. Natomiast Senat RP w ogóle nie zareagował na wniosek. Dopiero po ponad miesiącu, dosyć niespodziewanie dostaliśmy odpowiedź, która była częściową realizacją wniosku (list przewodni). Przesłano 6 tabel zawierających informacje o nagrodach przyznanych w poszczególnych latach. Brakuje jednak imion i nazwisk nagrodzonych pracowników, wymieniono jedynie stanowiska.

Co wynika z przesłanych informacji?

 • W 2015 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości 3.071.683,98 zł. (tabela 2015)
 • W 2016 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.404.461,45 zł. (tabela 2016)
 • W 2017 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.241.487,39 zł. (tabela 2017)
 • W 2018 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 1.459.807,75 zł. (tabela 2018)
 • W 2019 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 3.699.214,22 zł. (tabela 2019)
 • W 2020 r. wypłacono łącznie nagrody w wysokości: 153.066,61 zł. (tabela 2020)

Jednak na podstawie przesłanych danych nie można ustalić najwyższej i najniższej nagrody w poszczególnych latach, ponieważ podano nazwy stanowiska bez podania liczby zatrudnionych osób – wyliczono jedynie średnią. Oczywiście można dokonać pomnożenia średniej, aby otrzymać szacunkową liczbę pracowników, jednak wniosek był precyzyjny – wnosiliśmy o podanie imion i nazwisk nagrodzonych pracowników wraz z uzasadnieniem nagrody, a otrzymaliśmy ogólne zestawienie. Nie pozwala to w żaden sposób ocenić zasadności tych nagród.

Czy bez sądu można dostać prawidłowe informacje?

Mam wrażenie, że odpowiedziano, by nie narażać się na zarzut nieudostępniania informacji, ale udostępnione dane nie są tym, o co wnioskowaliśmy. Pozostają dwie drogi. Pierwsza to skierowanie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, druga to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Przecież Senat RP miał być demokratyczną ostoją w tych trudnych czasach. A fundamentem demokracji jest jawność.

Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Kancelarii Sejmu RP.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. mitolog

  Różnicy pomiędzy agentami nijakiej nie ma, ponieważ prawo do informacji jest własnością każdego człowieka a więc i dowolnego agenta.
  Jeśli Senat RP uważa że ujawnienie tych informacji zagraża bezpieczeństwu obywateli RP to ma zgodną z prawem polskim, procedurę postępowania z taką informacją.
  Taka procedura zawarta jest w ustawie o ochronie informacji NIEJAWNYCH.
  Organ o takiej niezdolności postępowania zgodnie z prawem, nie jest więc również zdolny do bycia tym ( Senat RP miał być demokratyczną ostoją”) co UDOWODNIŁ swoimi zachowaniami.
  BYTOWANIE w sferze iluzji i TAKICH mitów, jest groźne dla KAŻDEGO człowieka.
  Obywatele RP bowiem, przede wszystkim LUDŹMI są z przynależnymi sobie PRAWAMI człowieka.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *