Kto zlecił druk kart wyborczych?Ile to kosztowało?

Wybory się nie odbyły, ale karty do głosowania wydrukowano. Za ile? Kto to zlecił? Wciąż nie wiadomo, choć jeszcze w kwietniu próbowaliśmy pozyskać te informacje. Wysłaliśmy w tym celu dwa wnioski o informację publiczną i jedno pytanie w trybie prawa prasowego. 

www.pixabay.com
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Wniosek o informację publiczną 
 1. Komu powierzone/zlecone zostało wykonywanie jakichkolwiek czynności, działań i usług w związku z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 r., takich jak np. wydruk kart do głosowania?
 2. Jakie to były czynności?
 3. W jakim trybie doszło do powierzenia wykonywania tych czynności?
 4. Kto z imienia i nazwiska powierzył (zlecił wykonanie tych czynności)?
 5. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji świadczącej o powierzeniu tych czynności (zawarta umowa, wydane polecenie itd.).
Odpowiedź

Otrzymaliśmy częściową odpowiedź, w której ministerstwo deklaruje, że nie zlecało druku kart do głosowania:

Uprzejmie informuję, że w posiadaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych znajduje się kopia decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r., sygn. BPRM.4820.2.3.2020, polecającej Poczcie Polskiej S.A. podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, którą przekazujemy w załączeniu. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zlecało druku kart do głosowania na potrzeby wyborów prezydenckich, zarządzonych przez Marszałka Sejmu na 10 maja 2020 roku i nie posiada innych dokumentów dotyczących ww. wyborów, w tym dokumentacji, na podstawie której nastąpiło zlecenie druku ww. kart do głosowania.

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
Wniosek o informację publiczną
 1. Czy zostało Spółce powierzone/zlecone wykonywanie jakichkolwiek czynności, działań i usług w związku z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 r., takich jak np. wydruk kart do głosowania?
 2. Jeśli tak, to jakie to były czynności?
 3. W jakim trybie doszło do powierzenia wykonywania tych czynności?
 4. Jaki podmiot/organ powierzył (zlecił wykonanie tych czynności)?
 5. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji świadczącej o powierzeniu tych czynności (zawarta umowa, wydane polecenie itd.).
Odpowiedź

Brak.

Skarga

15 maja wysłaliśmy w związku z tym skargę na bezczynność.

EDIT: Po publikacji artykułu otrzymaliśmy odpowiedź PWPW, w której powołuje się na art. 15 zzs ust. 1 tzw. ustawy covidowej, wstrzymujący bieg terminów administracyjnych. Zdążyli w ostatniej chwili, ten artykuł obowiązuje do 22 maja (cała odpowiedź).

Samindruk Spółka z o.o.

W tym wypadku wysłaliśmy pytanie w trybie prawa prasowego, ponieważ przedsiębiorców nie obejmuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa prasowego są oni zobowiązani do udzielania prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą. Informacja o druku dla podmiotów publicznych dotycząca kwoty zlecenia i liczby kart, nie podlega ochronie ze względu na tajemnicę np. przedsiębiorcy. Naszym zdaniem Samindruk Spółka z o.o. powinna odpowiedzieć na nasze pytania. 

Pytanie w trybie prawa prasowego
 1. czy Spółce zostało zlecone wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z wydrukiem kart do głosowania w wyborach prezydenckich, o czym mowa w artykule: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-a-wybory-prezydenckie-prywatna-firma-drukuje-karty-wyborcze/c7m65wy?
 2. jeśli tak, to jaki organ (podmiot) dokonał zlecenia?
 3. jeśli tak, to wykonanie jakich czynności bądź usług zostało zlecone? 
 4. jeśli tak, to w jakim trybie (procedurze) odbyło się powierzenie wykonywania tych zadań Spółce? 
 5. wnosimy o udostępnienie wszelkiej dokumentacji (zawartej umowy, wydanego polecenia etc.), świadczącej o powierzeniu wykonywania tych czynności Spółce.
Odpowiedź

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane pytania. Zgodnie z prowadzoną polityką naszej firmy, Samindruk Spółka z o.o. nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonej działalności.

Wezwanie

Wezwaliśmy firmę Samindruk do odpowiedzi na nasze pytania (treść wezwania), jeśli odmówią, skierujemy sprawę do sądu. 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Roman Orłowski

  Jak można sądzić, to Wasze pytania można przedstawić Prokuratorowi Generalnemu. Przy zważaniu na art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku – o prokuraturze. Tam to bowiem Ustawodawca zawarł następujące postanowienie: ” Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.”

 2. Wanted

  Czemu zapytanie nie poszło do Poczty Polskiej, skoro na nią wskazuje odpowiedź ministerstwa?

 3. Karta do głosowania

  Nadrukowali kart wcześniej aby podczas wyborów wrzucić je do urn, na swoją korzyść.
  Pisiory chcą sfałszować wybory.

  1. Paweł

   Oszuści zazwyczaj posądzają wszystkich o oszustwo

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *