Kontrolujemy Ruch Kontroli Władzy

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kwestii przyznania środków publicznych i ich wydatkowania przez Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy*. Środki te pochodziły z konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”. Sprawdziliśmy, czy stowarzyszenie, które w założeniu ma pełnić funkcje kontrolne, samo poddaje się społecznej kontroli.

ballot-box-32384_1280

 Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Stowarzyszenia RKW, złożyliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej poprzez ujawnienie dokumentów złożonych przez stowarzyszenie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych oraz informacji odnośnie projektów, które Ruch realizował w latach 2013-2015 wraz z podaniem ich tytułu oraz źródła dofinansowania. Zakres wniosku wynika z tego, że jednym z wymogów ministerialnego konkursu (o konkursie )  było „udokumentowane doświadczenie w realizacji w latach 2013-2015 co najmniej 5 projektów” poświęconym wskazanym w konkursie tematom.

Działalność RKW podlega jawności w takim zakresie, w jakim organizacja wykorzystuje środki publiczne i wykonuje zadania władzy publicznej, co wynika z art. 61 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Projekt widmo

Na początku Ruch Kontroli Władzy zażądał podania konkretnych artykułów z ustawy o dostępie do informacji publicznej, z których wynika ich obowiązek udzielenia informacji. W odpowiedzi przeczytaliśmy:

 Szanowni Państwo

Proszę wszelkie pytania – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – kierować do MSZ.

Przy okazji uprzejmie proszę o wskazanie konkretnych postanowień ustawy (na przykład artykuły, punkty tej ustawy), które – według Państwa – nakładają na stowarzyszenia obowiązek stosowania się do w/w ustawy.

Serdecznie pozdrawiamy

Gdy wskazaliśmy na art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uzyskaliśmy odpowiedź:

(…)informujemy, że w wyniku niedopatrzenia z naszej strony w trakcie składania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”do MSZ, nie sporządzono dla Stowarzyszenia ich kopii. Tak więc Stowarzyszenie obecnie nie dysponuje ani oryginałami dokumentów ani ich kopiami.

Realizowane projektu

Co do informacji o realizowanych projektach wydłużono termin do wykonania wniosku. Brak możliwości udostępnienia w terminie informacji argumentowano „powodami wakacyjnymi” i problemami technicznymi. Stowarzyszenie RKW wskazało zatem inny termin (do 10 września 2016 r.), w którym udostępni te informacje. Ostatecznie Ruch Kontroli Wyborów odpowiedział na zadane pytania 9 września, wskazując nazwy realizowanych przez nich projektów i zaznaczył, że żaden z nich nie był finansowany ze środków publicznych.

Umowy zawarte w ramach projektu oraz informacje o wydatkach

Sieć Obywatelska Watchdog Polska ponownie skierowała wniosek do Ruchu Kontroli Wyborów o udostępnienie skanów umów na realizację Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych, treści wniosków na podstawie których Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji tego projektu przez MSZ, a także informacji o wydatkach w ramach realizacji Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych.

Ruch Kontroli Wyborów w ogóle nie odpowiedział na ten wniosek, choć, realizując projekt ze środków publicznych, ma taki obowiązek.

Dlatego Stowarzyszenie postanowiło złożyć do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z powodu nieudostępnienia przez RKW żądanej informacji publicznej, do której udostępnienia był zobowiązany, czyli popełnienia określonego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przestępstwa. Stowarzyszenie zawnioskowało także o powołanie jako świadków jednego z pracowników Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, koordynatora Ruchu Kontroli Wyborów w powiecie szczecińskim oraz prezesa Ruchu Kontroli Wyborów na okoliczność wiedzy, dlaczego nie udzielono odpowiedzi na złożony wniosek, mimo ciążącego obowiązku odpowiedzi. Czekamy na zajęcie się sprawą przez prokuraturę.

*Stowarzyszenie Ruch kontroli Wyborów – Ruch kontroli Władzy  zostało wpisane do rejestru KRS do rejestru stowarzyszeń 7 grudnia 2015 r.

** Daria Rypuła – studentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, praktykantka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Do tej pory Daria pomagała w przygotowaniu skarg na bezczynność ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości (księgi wejść/wyjść, kalendarze spotkań, rejestry umów) oraz skarg na bezczynność prezydentów miast w monitoringu nagrodowym.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Shork

  Bardzo proszę o wyraźne rozróżnienie Ruchu Kontroli Wyborów od Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy, które powstało dopiero po wyborach prezydenckich w 2015 roku.
  W tekście, fakty o tych dwóch organizacjach przytaczane są zamiennie, co nie świadczy dobrze o profesjonalnym przygotowaniu autorki.
  Informuję, że sprawdzę za czas jakiś czy tekst został poprawiony, a w przypadku braku korekty, skłonie radę koordynatorów RKW do działań.

  1. Janusz Szczęsny

   Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów -Ruch Kontroli Władzy -“St. RKW-RKW”- ma taką genezę powstania jak niżej podaje.
   Na wskutek ogolnospolecznego niezadowolenia po jesiennych wyborach samorzadowych w 2014 dwóch Panów -Marcin Dybowski i Jerzy Targalski postanowili podjąć działania w kierunku zorganizowania społecznej kontroli nadchodzacych wyborów Prezydenckich.
   W tym celu zorganizowali zjazd niezadowolonych i chętnych do wzięcia udziału w komisjach wyborczych w czasie Wyborów Prezydenckich w 2015 roku i zwołali spotkanie organizacyjne w m-cu lutym 2015 w Domu Polonii w Częstochowie tam omówiono formę udziału w komisjach wyborczych -powstał społeczny ruch który miał dopilnowac przestrzegania prawa poprzez udział w komisjach
   -wyloniono koordynatorow RKW. Potem podpisano porozumienie a partiami które wystawiły kandydatów na Prezydenta i to z ich upowaznienia byli kierowani przeszkoleni chętni członkowie
   RKW do udzialu w pracach OKW
   Wybory Prezydenckie się odbyły i efekt działania RKW wszyscy widzieli a najwyraźniej “100% ” kandydat Komorowski…
   Ruch Kontroli Wyborów -“RKW” – spełnił oczekiwania Narodu Polskiego.
   Po Wyborach Prezydenckich 2015 Pan Dybowski zwołał Zjazd Koordynatorow Na 20 czerwca 2015 w celu przeanalizowania dotychczasowych wyników zaangazowania i wytyczenia kierunków dalszego działania podczas Wyborow Parlamentarnych w nadchodzacej jesieni . Na Zjezdzie objawiła się 10 osobowa grupa rozrabiajaca i zakłócajaca spokój dziesiecio osobowa grupa pod przywodztwem pani Stankiewicz i p.Orla na wzór pozniejszego KOD-u zarzucajaca brak demokracji podczas Zjazdu podczas i obrad. W czasie
   Zjazdu postanowiono sformalizowac i nadać ruchowi reguły prawne i przeksztalcono dotychczasowe
   RKW w STOWARZYSZENIE RKW-RKW i podjęto kroki rejestracji naszego stowarzyszenia które zostało ostatecznie w pazdzierniku 2015 roku zarejestrowane w Sadzie.
   Janusz Szczęsny -Prezes Poznanskiego St. RKW-RKW
   Ps
   Shark był członkiem tej 10 osobowej grupy zaklocajacej spokój na Zjezdzie i dalej rozsiewa dezinformacje o RKW ktore już dawno zostało przeksztalcone w Stowarzyszenie RKW-RKW

   1. Shork

    Januszu Szczęsny, nie mam zwyczaju nieskutecznie czegokolwiek zakłócać.
    Jestem w swoim działaniu skuteczny. Gdyby na rękę byłoby mi rozbić wasz ruch, to bym to zrobił zanim zdążyłbyś skłamać. Ale stwierdziłem, że zamiast tego można was wykorzystać. Co zostało wykonane. Bo to wolontariusze, a nie wydumane struktury, skontrolowały wybory.

    Twoja wersja jest równie prawdziwa jak moja obecność na zjeździe zwołanym w celu powołania 3xRKW,, na który zaprosiliście tylko “swoich” koordynatorów. A w głosowaniu pozbawiliście przeciwników strukturyzacji, mandatów.
    Może pokażesz publicznie film z tego zjazdu i mnie wskażesz?
    Mam w dużym poważaniu wasze NIESKUTECZNE zabawy, ale jak będziecie pyskować imiennie, to ujawnię korespondencję miedzy mną, a panem Targalskim i to nie będzie miłe.
    Więc nie trać okazji aby być cicho

 2. Shork

  Dziękuję za korektę

 3. Robert

  Czy ta inicjatywa jest nadal aktywna??? Czy macie jakąś witrynę gdzie są jakieś aktualności?

 4. Kontroler

  Wybory 21.10.2018r. Numery alarmowe Ruchu Kontroli Wyborow
  podczas wyboròw 21. października od 7 rano
  787 52 27 24, 787 52 27 27, 787 52 27 30, 787 52 27 33, 787 52 27 39
  non stop: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *