Japońskie SLLGO?

Stowarzyszenie Access-Info Clearinghouse Japan prowadzi działalność informacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości obywateli – zwłaszcza w odniesieniu do działalności samorządów lokalnych – i chodzi tu przede wszystkim o postulowanie przejrzystości działań, informowanie społeczeństwa o przebiegu, wynikach, źródłach finansowania.

jyouhoulogo_2_b4km

Organizacja stanowi rodzaj “ruchu społecznego na rzecz dostępu do informacji”. W ramach swoich działań Stowarzyszenie prowadzi również bezpłatne doradztwo i konsultacje dla obywateli, a także organizuje dla nich seminaria, sympozja i szkolenia. Wydaje także przedmiotowe publikacje. Ponadto, prowadzi badania i analizy w zakresie poziomu dostępu do informacji publicznej. Wreszcie, wydaje informatory na temat wyników swoich działań, które podaje do wiadomości publicznej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się w roczną opłatą w wysokości 24.000 jenów. Ostatnio najwięcej miejsca Stowarzyszenie poświęca tematyce elektrowni jądrowych oraz postępom w pracach rekonstrukcji regionu Tohoku zniszczonego wskutek trzęsienia ziemi i fali tsunami w marcu 2011 roku – kwestiom bardzo żywotnie poddawanej w ostatnich dwóch latach dyskusjom na szczeblu rządowym, lokalnym oraz obywatelskim.
W zasadzie moglibyśmy sobie zrobić taki sam opis. Ostatni akapit dotyczy już specyficznej sytuacji w Japonii, ale poza tym cele Stowarzyszenia Access-Info Clearinghouse Japan i Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich są zaskakująco zbieżne 🙂 a ich uniwersalność wręcz szokująca!
Dziękujemy Michałowi Bernaczykowi za przesłanie linka do strony organizacji, a Monice Janickiej za zorganizowanie tłumaczenia. Dziękujemy też tłumaczce za danie nam  możliwości przeczytania o tym, że te same sprawy, które nie dają nam spocząć w Polsce, są ważne dla ludzi w Japonii.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *