„Informacja” GUS. Co dalej?

GUS opublikował Informację dotyczącą opracowania bilansów ludności za 2011 rok. Propozycja ujęta w piśmie GUS nie rozwiązuje problemów gmin.

Pismo GUS

9 lipca 2012 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował pismo pt. Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok.

Jego treść dostępna jest poniżej. GUS informuje, iż informacje o liczbie ludności gmin na 31 grudnia 2011 r. zostaną podane prawdopodobnie w październiku 2012 r. GUS sugeruje również, jak wyliczać kwotę bazową. Zaznaczamy, że jest to tylko i wyłącznie propozycja” GUS, nie zawierająca istotnych informacji, np. jak postępować w po podaniu przez GUS informacji o liczbie ludności gminy. Pismo GUS pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi, szczególnie iż kwoty bazowej, nie można traktować jako tymczasowej i korygować w bliżej nieokreślonym czasie.

Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok

Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych o liczbie i strukturze ludności za 2011 roku będzie bilans oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z terminami opracowania wyników spisu’2011, a następnie sporządzenia bilansów ludności za kolejne okresy (kwartały) po spisie – przewidywanym terminem upowszechnienia danych o liczbie ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. jest październik 2012 r.

Informacja o przesuniętych – ze względu na przeprowadzenie spisu ludności – terminach opracowania bilansu ludności za 2011 rok znalazła się przede wszystkim w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, a także na stronie internetowej GUS – w Banku Danych Lokalnych.

W związku z powyższym proponujemy, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

Co już wiemy?

Podkreślamy znaczenie opisanych już na naszej stronie stanowisk przedstawicieli RIO w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących wyliczania wysokości funduszu sołeckiego.

 

[…] Zdaniem Rafała Trykozko gmina może wynikający z przepisów obowiązek wykonać i kwoty przypadające na poszczególne sołectwa wyliczyć, np. posługując się danymi GUS z 2010 r. skorygowanymi informacjami pochodzącymi np. z ewidencji ludności.

– Tak dokonanych obliczeń nasza izba z pewnością kwestionować nie będzie – wyjaśnia naczelnik. – Takie wyliczenie kwot nie spowoduje też, że uchwały rady gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2013 r. stracą ważność – zapewnia Rafał Trykozko. Stanowisko to potwierdza wojewoda mazowiecki. – Gminy powinny dokonać wyliczeń funduszu na podstawie danych, które posiadają – wyjaśnia Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. […]

Źródło: Czy w 2013 r. będzie fundusz sołecki?, Rzeczpospolita, 5 lipca 2012 r.

Co dalej?

Czekamy na oficjalne stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz stanowisko Prezesa GUS. 6 lipca 2012 r. Zarząd SLLGO zwrócił się do Prezesa GUS o informacje dotyczące sprawy, zwracając uwagę na problemy, jakie dla mieszkańców sołectw powoduje opóźnienie w podaniu informacji koniecznych do wyliczenia wysokości funduszu sołeckiego.

Pismo w tej sprawie dostępne jest tutaj.

Raz jeszcze podkreślamy aktualność i znaczenie wypowiedzi Rafała Trykozko (RIO) oraz Ivetty Biały (MUW) dla wyliczenia kwoty funduszu sołeckiego do 31 lipca 2012 r.

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *