Czy partia polityczna to nie władza?

Jeśli można wskazać jedną cechę, która łączy partie polityczne w Polsce, to jest nią niechęć do jawności. Niedawno mogliśmy się o tym przekonać, wnioskując o informacje o wydatkach (pisaliśmy o tym m.in. tutaj) – tylko jedna partia udzieliła nam pełnej odpowiedzi.

Ta niechęć nie ogranicza się jednak tylko do wydatków. Platforma Obywatelska nie jest również skłonna, by ujawnić informacje o umowach, jakie zawarła w związku z wydatkowaniem tzw. Funduszu Eksperckiego (Na co partie wydają swoje Fundusze Eksperckie?, Idziemy do sądu z Platformą Obywatelską). W odpowiedzi na naszą skargę na odmowną decyzję w sprawie udostępnienia informacji o wydatkach poniesionych z Funduszu Eksperckiego partii od 2010 roku, partia ustami swojego pełnomocnika wyraziła się dość ostro:

„Wbrew pozorom, analiza zagadnienia stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie (…) wymaga nieco subtelniejszej refleksji niż przyjęcie, że skoro ktoś zawiera umowę z partią polityczną, to musi się liczyć z ujawnieniem tego faktu wobec wszystkich. Traktowanie partii politycznych i osób zawierających z nimi umowy jako „władzę” jest, oględnie mówiąc, nieporozumieniem (…)”.

Tymczasem sądy administracyjne jednoznacznie wskazują, iż partia polityczna jest  podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (wyroki NSA o sygn. I OSK 1190/15, I OSK 433/15, dostępne w serwisie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Takie stanowisko jest spójne z art. 11 ust. 2 Konstytucji, który mówi, iż „finansowanie partii politycznych jest jawne”  i prowadzi do wniosku, że umowy zawierane z partią także powinny być jawne, jako dokumenty dotyczące finansów partii politycznych. Platforma Obywatelska stoi jednak na stanowisku zgoła przeciwnym, twierdząc, że informacje o umowach są wyłączone ze względu na ochronę danych osobowych.

Wierzymy, że jawność umów, jakie zawierają partie polityczne, jest niezbędna dla społecznej kontroli transparentności życia publicznego w Polsce. Kolejną rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 6 października 2017 r. O jej wyniku będziemy informować.

Cała dokumentacja dotycząca opisanej sprawy do pobrania z panelu po prawej stronie ->

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *