Autostrady do społeczności

W sierpniu 2008 roku, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) zakończyło realizację projektu międzynarodowego Autostrady do społeczności.

Flaga-Unii-Europejskiej.-Źródłowikimedia.org_

 

Projekt realizowany był przez dwa lata we współpracy z partnerami z Unii Europejskiej w ramach Akcji Grundtvig 2 polegającej na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami z różnych krajów w zakresie uczenia osób dorosłych.

Autostrady do społeczności realizowane były przez następujące partnerstwo:

Projekt polegał na spotkaniach z organizacjami partnerskimi i wspólnym szukaniu sposobów na kształcenie obywatelskie osób dorosłych, zwłaszcza tych które mają mniejszy dostęp do edukacji i są słabiej wykształcone.

Jak we wszystkich projektach międzynarodowych, poszczególne organizacje partnerskie miały swoją specyfikę. Partnerzy z Niemiec i Szwecji to duże centra kształcenia dorosłych z personelem liczącym po kilkanaście osób. Partner Rumuński to ośrodek akademicki. W tej grupie jedynie partnerska organizacja z Irlandii, która uczestniczyła w projekcie w pierwszym roku,  była podobna pod względem struktury i sposobu działania do Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Mimo początkowych obaw – udało się jednak tę różnorodność wykorzystać do realizacji i rozwoju dwóch większych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce realizowanych przez polskie organizacje stowarzyszone w projekcie. Były to Towarzystwo Przyjaciół Szklarskiej Poręby oraz gazeta Głos Szklarskiej Poręby i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides.

W ramach działań lokalnych, w Szklarskiej Porębie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dzielnicy Dolna pracowano nad aktywizacją mieszkańców tej dzielnicy poprzez warsztaty dziennikarskie, udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór, wizytę w Telewizji Polskiej we Wrocławiu oraz odwiedziny u partnera niemieckiego w Zittau. Relacja dotycząca uczestnictwa partnerstwa ze Szklarskiej Poręby w projekcie Autostrady do społeczności znalazła się w Głosie Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu realizacji projektu, powstało stowarzyszenie przejmujące dorobek wszystkich doświadczeń, które składały się na inicjatywę Zdolna Dolna. Jednym z nich było właśnie uczestnictwo w projekcie Autostrady do społeczności.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides, na początku stycznia 2008 roku, przygotowaliśmy natomiast wstępne spotkanie na temat organizowania społecznościowego (community organizing). Dyskutowaliśmy na nim na czym polega praca z wykluczonymi grupami bądź grupami, których interes jest pomijany przez lokalne władze. Jak doprowadzić do tego, aby grupy te samodzielnie walczyły o swoje interesy. Spotkanie w Katowicach było jedynie początkiem kolejnych działań, które doprowadziły Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i  Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides do zaangażowania się w sieć organizatorów społecznościowych, która ma na razie charakter nieformalny.

Z naszymi partnerami zagranicznymi spotykaliśmy się trzy razy – w Zittau (Niemcy), Östersund (Szwecja) i Iasi (Rumunia). Podczas spotkań partnerstwa omawiano dobre praktyki i oglądano jak wyglądają miejscowe doświadczenia. Partnerzy zagraniczni odwiedzili także Szklarską Porębę. Relacja z ich wizyty znalazła się w Głosie Szklarskiej Poręby.

Projekt Autostrady do społeczności, jak wszystkie inicjatywy o charakterze międzynarodowym realizowane przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, stanowi dopełnienie naszych głównych programów.  W tym projekcie uczyliśmy się jak pracować z osobami dorosłymi, zwłaszcza tymi, które wcale nie są zainteresowane edukacją i walką o swoje prawa. Doświadczenie to wykorzystały organizacje stowarzyszone, ale my także będziemy z nich czerpać – szczególnie w programie Laboratorium Monitoringu Budżetu, w działaniach wiązanych z partycypacją mieszkańców.

Projekt finansowany był przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Akcji Grundtvig 2 w Programie Socrates (w 2006/2007 roku), a następnie Uczenie się przez całe życie (w 2007/2008 roku).

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *