Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych stosowane przez ABW poza kontrolą społeczną

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, I OSK 2248/16,  oddalił naszą skargę kasacyjną od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2016 r. (II SA/Wa 214/16).

w 2015 roku chcieliśmy dowiedzieć się, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podgląda kierowców, korzystając z automatycznego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR). Decyzją z 30 października 2015 r. odmówiono nam udostępnienia tych danych, powołując się na art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie od informacji publicznej oraz na rzadko przywoływany w podobnych sprawach art. 31 ust. 3 Konstytucji RP mówiący o ograniczeniu konstytucyjnych praw i wolności ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny demokratycznego państwa. Zaskarżyliśmy tę decyzję do WSA, niestety wyrok nie był dla nas korzystny i zdecydowaliśmy się na złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Niestety 18 lica 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił naszą skargę.W uzasadnieniu ustnym wskazano, że zarówno przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu jednoznacznie przesądzają o wyłączeniu jawności informacji o m.in. instrumentach, z jakich korzysta Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jednocześnie NSA uznał, że brak wzmianki w uzasadnieniu wyroku pierwszej instancji, że ABW złożyła do akt dokumenty, które zostały wyłączone z jawności i znajdowały się w kancelarii tajnej, nie jest wystarczające do uznania, że wyrok ten powinien być uchylony.

Sąd odniósł się do art. 61 ust. 3 Konstytucji RP i zauważył, że prawo do informacji może podlegać ograniczeniu i z taką sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie. Jednakże sąd nie odniósł się do podstawowej kwestii proporcjonalności ograniczeń praw i wolności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  

Przypominamy, że wniosek dotyczył udostępnienia następujących informacji:

  1. Czy w ramach prowadzonych czynności ABW korzysta z danych systemu ARTR?
  2. Jeżeli ABW korzysta, to kto obsługuje ten system?
  3. Czy ABW korzysta z usług firmy zewnętrznej do obsługi tego systemu?
  4. W ilu miastach i punktach w Polsce funkcjonuje ten system oraz czy wszędzie ABW ma do niego dostęp?
  5. Jak długo przechowywane są dane z tego systemu?

W naszej opinii są to podstawowe informacje dotyczące systemu zbierania danych, np. o obywatelach. Kontrola nad służbami specjalnymi jest problematyczna i wymaga rozwagi. Nie uważamy, że mają one działać w pełni transparentnie. Jednak instrumenty, które mogą służyć inwigilacji każdej osoby, muszą być poddane ocenie publicznej, która powinna mieć dostęp do podstawowych informacji.

Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku i rozważymy złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *