Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska przyłącza się do apelu, skierowanego do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy Was, Obywatelki i Obywatele, abyście także Wy złożyli taki apel.

jawnosc_lodn

Andrzej Sebastian Duda
kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
kwandrzejduda@gmail.com
 
Bronisław Maria Komorowski
kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Sztabu Wyborczego Bronisława Komorowskiego
kontakt@popieramKomorowskiego.pl
 
          Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się do Pana, jako kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zadeklarowanie, że przy wykonywaniu funkcji publicznych i prowadzeniu działalności publicznej będzie Pan działał na rzecz jawności.
 
        Jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa jest jawność finansów publicznych. Dzięki dostępności informacji o wydatkach możliwe jest kontrolowanie działalności władz publicznych w kluczowym, finansowym aspekcie. Kolejną fundamentalną kwestią jest przejrzystość procesu stanowienia prawa. Aby legislacja mogła być poddana przez obywateli społecznej kontroli, muszą zostać upubliczniane dokumenty, wywierające wpływ na kształt regulacji prawnych, w tym zwłaszcza opinie prawne, przygotowywane przez ekspertów Prezydenta RP. 
 
       Dostępność informacji publicznych, oprócz charakteru antykorupcyjnego, jest podstawowym, koniecznym warunkiem do partycypowania w sprawowaniu władzy przez obywateli/obywatelek. Wszakże nie można bez posiadania odpowiedniej wiedzy o sprawach publicznych świadomie, rzeczywiście i efektywnie uczestniczyć choćby w konsultacjach społecznych dotyczących tworzonego prawa.
 
       Przypomnieć należy, że w ostatnim czasie partie popierające kandydatów, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ukrywały wydatki ze środków publicznych. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zmuszone było złożyć skargi do sądów, które zakończyły się przegranymi obu partii politycznych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Wyroki przeciwko Prawu i Sprawiedliwości:
·       wyrok z 2 października 2014 r., sygn. I OSK 564/14 (sprawa o ujawnienie faktur),
·       wyrok z 26 listopada 2014 r., sygn. I OSK 633/14 (sprawa o ujawnienie umów o badania opinii publicznej i ujawnienie wyników tych badań).
Wyroki przeciwko Platformie Obywatelskiej:
·       wyrok z 18 grudnia 2014 r., sygn. I OSK 687/14 (sprawa o ujawnienie faktur),
·       wyrok z 18 grudnia 2014 r. sygn. I OSK 611/14 (sprawa o ujawnienie umów o badania opinii publicznej i ujawnienie wyników tych badań).
Zwracamy również uwagę, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ujawniła niektórych opinii prawnych, zamówionych ze środków publicznych. Nie są znane także imiona i nazwiska autorów tych opinii. Starając się o uzyskanie tych informacji, obywatele zmuszeni byli zainicjować postępowania sądowe.
Wyroki w tych sprawach:
·       wyrok z 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2130/11,
·       wyrok z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 2196/11,
·       wyrok z 11 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 118/14.
       Istotne znaczenie w procesie stanowienia prawa ma to, z kim i w jakim celu spotykają się pracownicy Kancelarii Prezydenta RP w ramach wykonywania swoich zadań. Uzasadnia to jawność rejestru wejść i wyjść do Kancelarii Prezydenta RP, zawierającego informacje o dacie wizyty, temacie spotkania i imionach i nazwiskach tak osób odwiedzających, jak i pracowników Kancelarii Prezydenta RP.
 
         W ostatnim czasie obywatele i organizacje pozarządowe zaapelowali o zwiększenie przejrzystości finansów komitetów wyborczych partii politycznych. O akcji społecznej można przeczytać pod adresem: prezydent.siecobywatelska.pl. Do dzisiaj komitety wyborcze nie odniosły się do przedstawionych propozycji.
 
 
Wobec powyższego apelujemy o złożenie obietnicy, dotyczącej zwiększenia przejrzystości działania Prezydenta RP i popierających kandydatów partii politycznych. Apelujemy o:
  • upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków Kancelarii Prezydenta oraz udostępnienie tego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej,      upublicznienie treści wszystkich opinii
  • zamawianych przez Kancelarię Prezydenta oraz ich autorów poprzez zamieszczenie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  • bieżące publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wejść i wyjść do Kancelarii Prezydenta RP, zawierającego informacje o dacie wizyty, temacie spotkania i imionach i nazwiskach tak osób odwiedzających, jak i pracowników Kancelarii Prezydenta RP.
  • upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków partii politycznych wspierających kandydatów oraz wpłat.

 

ejseycn

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *