Konflikt w PAN – pierwsze odpowiedzi na wnioski o informację

W zeszły czwartek, 19 marca 2015 roku, opublikowaliśmy list otwarty i dokumentację otrzymaną przez nas od prof. dr hab. Cezarego Wójcika, dotyczącą konfliktu w Polskiej Akademii Nauk wokół Instytutu Nauk Ekonomicznych. Wówczas czekaliśmy jeszcze na dokumenty źródłowe od Prezesa PAN, a w wyniku naszej publikacji otrzymaliśmy także korespondencję od innych osób zaangażowanych w konflikt oraz kilka wskazówek ustnych.

Z obywatelskiego punktu widzenia sytuacja wygląda niepokojąco. W zasadzie, przez ten ostatni tydzień, sytuacja się nie wyjaśniła. Nie będziemy przytaczać informacji ustnych i tych pochodzących z pojedynczych dokumentów. Najpierw chcielibyśmy je zweryfikować. Na razie ustalone przez nas fakty są następujące.

Niewątpliwie w INE PAN – przed wymianą Dyrektora – działo się bardzo źle. Tak przynajmniej wynika z wniosków Zespołu Oceny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN za lata 2009-2012. W Instytucie istniała bardzo niekorzystna struktura, która utrudniała dalszy rozwój. Charakteryzowała się wysokim odsetkiem zatrudnienia samodzielnych pracownic i pracowników (22 na 32 osoby zatrudnione) oraz osób (11), dla których INE było drugim miejscem pracy. Bardzo mała była również liczba absolwentów studiów doktoranckich i brakowało znaczących grantów zewnętrznych, pozwalających przyciągnąć młodą kadrę naukową. Pod koniec stycznia 2014 roku, prof. dr hab. Cezary Wójcik otrzymał od rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych miesiąc na przedstawienie planu naprawczego dotyczącego tej sytuacji. Planu nie widzieliśmy, dowiedziawszy się o nim złożyliśmy kolejny wniosek o informację.

Po upływie mniej więcej roku, 20 lutego 2015 r., odbyło się kolejne posiedzenia Rady Kuratorów, która prawdopodobnie negatywnie oceniła działania prof. dr hab. Cezarego Wójcika. Jak wynika z nadesłanej nam, przez jedną z anonimowych osób, uchwały (nie publikujemy jej), Rada Kuratorów poparła wniosek Rady Naukowej INE o odwołanie Dyrektora.

Niestety nie dysponujemy dokumentem najciekawszym, czyli informacją o tym, jak doszło do odwołania.

Nie wiemy jak wyglądała dyskusja, na jakich faktach się oparto, jakie dokumenty rozpatrywano. Już 6 marca poprosiliśmy o protokół z obrad, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że jest obecnie zatwierdzany. Sprawa o tyle nas zdziwiła, że z otrzymanego w odpowiedzi na to samo zapytanie Regulaminu Rady Kuratorów wynika, iż protokół z posiedzenia podpisywany przez osobę je prowadzącą i protokolanta, a następnie przekazywany do właściwego Wiceprezesa PAN w ciągu 14 dni. Czyli powinniśmy znać ten dokument. Pytamy dalej. Na razie zatem możemy jedynie cząstkowo zagłębić się w lekturze sprawozdania, które zostało negatywnie ocenione w 2015 i sprawdzić, czy było zgodne z wytycznymi pisma do Dyrektorów Instytutów, rozesłanymi przez Przewodniczącego Rady Kuratorów oraz z właściwymi rozporządzeniami. Wciąż nie udało nam się otrzymać opinii prof. Wilkina dotyczącej spornego sprawozdania z działalności INE w 2013 i 2014 roku.

Jednocześnie niepokoi nas wątek finansowy. Dlatego złożyliśmy kolejne wnioski o informację dotyczącą rejestru zawieranych umów i wyników audytu. Dostaliśmy więcej sygnałów z zewnątrz i będziemy je stopniowo sprawdzać. Z naszymi najnowszymi wnioskami o informację można zapoznać się tutaj:

1. Wniosek do Dyrektora INE z 20 marca 2015 roku

2. Wniosek do Prezesa PAN z 20 marca 2015 roku

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *