Apel do Premiera ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz z innymi organizacjami skierowała do Premiera Donalda Tuska list ws. naruszeń praw człowieka, które obserwujemy od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu.

W piśmie skierowanym 9 stycznia 2024 r. do Premiera RP organizacje społeczne zwracają uwagę na to, że osoby przekraczające w sposób nieuregulowany polską granicę są pozbawiane możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, a polskie służby stosują wobec nich tzw. pushbacki (wywózki), tzn. zmuszają je do powrotu na stronę białoruską. W wielu przypadkach temu procederowi towarzyszy przemoc i agresja.

Organizacje zaapelowały do Donalda Tuska o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tzw. pushbacków z polskiego porządku prawnego oraz z praktyki służb mundurowych, wskazując że konieczne są:

  • zmiana praktyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;
  • uchylenie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku);
  • nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy

Pełna treść pisma skierowanego do Premiera: Apel do Premiera – 9 stycznia 2024

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *