Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wymijających Odpowiedzi

W listopadzie 2015 roku zapytaliśmy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wynagrodzenia i nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska. Dowiedzieliśmy się, że prezes nie może zarabiać więcej niż 20 727,48 zł i jego pensja to najwyżej sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ile zatem zarabia? Tego już się nie dowiedzieliśmy.

Nasz wniosek składał się z trzech punktów. W pierwszym pytaliśmy o wynagrodzenia i nagrody Prezesa ARiMR, jego zastępców, wszystkich dyrektorów departamentów i biur Centrali ARiMR oraz ich zastępców. Drugi punkt, to pytanie dotyczące wynagrodzenia i nagród dla osób kierujących oddziałami regionalnymi ARiMR. W trzecim punkcie prosiliśmy o podanie adresu strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której są protokoły z kontroli od 2010 roku do dnia wykonania wniosku.

Dosyć szybko otrzymaliśmy odpowiedź, niestety nie zawierała ona informacji, o które wnioskowaliśmy.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, ARiMR nie podaje informacji o wysokości wynagrodzenia Prezesa i jego zastępcy, a jedynie przywołuje ustawę o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, która określa, w jakich granicach ma mieścić się pensja Prezesa i jego zastępcy.

W odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące wynagrodzenia szefów oddziałów regionalnych czytamy już nie o ustawie, a o regulaminie wynagradzania pracowników ARiMR, który ma załącznik z tabelami dotyczącymi stawek. Wg tabelki wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów w regionie mieści się w przedziale między 4995 zł a 12 000 zł. Ile zarabiają dyrektorzy poszczególnych oddziałów? Tego nie napisano.

O ile w przypadku prezesa, jego zastępcy i dyrektorów regionalnych dowiedzieliśmy się, w jakich dokumentach mamy szukać informacji o zasadach ich wynagradzania, o tyle o wynagrodzeniu dyrektorów w centrali (i ich z-ców) oraz Naczelników wydziałów w oddziale regionalnym nie powiedziano nam nic, ponieważ zdaniem agencji dane te nie stanowią informacji publicznej.

Przy trzecim pytaniu poproszono nas o doprecyzowanie, o jakie kontrole chodzi.

ARiMR pozostawał w „błędnym przekonaniu”

Złożyliśmy skargę na bezczynność, ponieważ odpowiedzi ARiMR-u nie były odpowiedziami na nasze pytania. Nie pytaliśmy przecież o ustawę czy regulamin mówiący o wynagrodzeniu, lecz o konkretne informacje – ile dany pracownik zarabia (z podaniem stanowiska i kwoty). W kwietniu 2016 roku WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę (II SAB/WA 15/16):

Wobec tego, że żądana informacja nie została udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, jak też nie została udostępniona do dnia orzekania przez sąd administracyjny w niniejszej sprawie, a jednocześnie organ nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej (…) Sąd zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku z dnia […] listopada 2015 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. (…) Organ pozostawał przy tym w błędnym przekonaniu że udzielenie informacji o zasadach wynagradzania niektórych osób i stawkach maksymalnych wynagrodzeń stanowi zaspokojenie żądania wnioskodawcy(…).

Agencja złożyła skargę kasacyjną i musieliśmy czekać dwa lata na finał sprawy przed NSA.

W marcu 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i ją oddalił.(I OSK 1887/16)

3 lipca 2018 roku nasza przygoda z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła się happy endem i otrzymaliśmy dokumenty, na które czekaliśmy trzy lata.Wiemy już, ile zarabiał Prezes ARiMR-u w 2014 roku. 18 grudnia 2018 roku wysłaliśmy wniosek dotyczący wynagrodzeń i nagród za 2017 rok. Liczymy na to, że tym razem zamiast trzech lat na odpowiedź będziemy czekać ustawowe 14 dni.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *