23-25 maja 2013 roku – jesteśmy na wielkim zgromadzeniu środowisk wiejskich w Marózie

Ostatnio obserwujemy ogromne zainteresowanie mieszkanek i mieszkańców gmin tym, jakie mają prawa w kontakcie z władzami samorządowymi. To dla nas widoczne oznaki zmieniającej się siły obywateli. Zgłasza się do nas coraz więcej grup i środowisk, jesteśmy zapraszani na imprezy, na których dzielimy się naszą wiedzą. Nasze tematy to prawo do informacji, fundusz sołecki, wnioski do budżetu, skargi i wnioski, rozliczanie władzy.

Od 23 do 25 maja 2013 roku będziemy w Marózie na spotkaniu środowisk wiejskich. To ogromna impreza, na którą co roku przyjeżdża około 500 osób, a chętnych jest znacznie więcej niż miejsc. Organizatorami są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Wsparcia udziela Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Co roku w Marózie pojawia się inny temat. A w 2013 roku jest to aktywność obywatelska. Jak piszą organizatorzy: “Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania o udział obywateli w życiu publicznym: jak być aktywnym obywatelem? Jak dobrze uczestniczyć w życiu publicznym? Czym jest przestrzeń obywatelska i jak ją dobrze zagospodarować?”.

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska będzie na spotkaniach bardzo silnie obecna. Prowadzimy w sumie 12 warsztatów i wykładów. Jedziemy w osiem osób.

Opis naszych warsztatów przedstawiamy poniżej (każdy z nich odbędzie się kilka razy).

Obywatel i obywatelka dobrze poinformowani. Prawo do informacji w Twojej gminie i sołectwie.
Odpowiemy na pytanie komu, od kogo i jak należy się informacja od instytucji publicznych?  Odwołamy się do prawa zawartego w Konstytucji i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Rozdamy uczestnikom przykładowe dokumenty i przedyskutujemy, czy taką informację może otrzymać dowolna osoba, która przychodzi „z ulicy”. Dokumenty to: faktury urzędów gmin, protokoły ze spotkań komisji konkursowych, listy obecności na zebraniach wiejskich, regulaminy płac, umowy zlecenia/dzieło, maile urzędników, wnioski organizacji pozarządowych itp. Pokażemy, jak napisać wniosek do gminy o udzielenie niezbędnych informacji.

Fundusz sołecki Zastanowimy się jak i kiedy mieszkańcy decydują o swoich pieniądzach? Przedstawimy zasady funkcjonowania Funduszu sołeckiego: terminy, czynności i instytucje; procedury i rolę wszystkich zaangażowanych w fundusz podmiotów, pokażemy przykładowe dokumenty dotyczące funkcjonowania funduszu: uchwały rad gminy, protokoły z rad gminy, sprawozdania finansowe, listy obecności z zebrań wiejskich, wnioski o fundusz sołecki, uchwały zebrań wiejskich. Wśród nich znajdą się wnioski, które powinny zostać odrzucone, uchwały podjęte po terminie itp. Omówimy, jakie warunki powinny spełniać przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. Szczegółowo odniesiemy się do błędnych kwestii w dokumentach, odpowiemy na pytania uczestników i uczestniczek. Jakie przykładowe zadania można sfinansować w ramach fundusz sołeckiego, a jakich się nie da? (np. lakowanie zębów dzieciom, postawienie fotoradaru, remont świetlicy, wyjazd do teatru, remont drogi, organizacji festynu). Osoby uczestniczące powinny wyjść z warsztatu w przekonaniu, że fundusz sołecki to naprawdę ich pieniądze, o których podejmują niepodważalną decyzję; oraz z wiedzą o warunkach, jak taką decyzję podjąć, aby nie była zanegowana przez władze gminy.

Ponadto przeprowadzimy wykłady o budżecie obywatelskim i o prawach mieszkańców.

Opisy osób prowadzących – przygotowane na potrzeby tego wydarzenia (w porządku alfabetycznym)

Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Zajmuje się rozwojem programowym organizacji. Przygotowywała działania w zakresie dostępu do informacji publicznej (Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej: www.informacjapubliczna.org.pl) i obywatelskiej kontroli władzy (Mocna Straż www.watchdog.org.pl). Jest autorką tekstów i opracowań upowszechniających sukcesy w rozwoju obywatelskiej świadomości własnych praw.

Joanna Gucman, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Koordynowała pracę kilkunastu osób przy monitoringu funduszu sołeckiego www.funduszesoleckie.pl, współpracowała przy innych monitoringach organizacji związanych z funduszem sołeckim i dostępem do informacji publicznej. Organizowała konferencje wojewódzkie związane z upowszechnianiem wiedzy o funduszu sołeckim. Pracuje z blogerami i lokalnymi mediami w gminach przy upowszechnianiu wiedzy o prawach mieszkańców.

Krzysztof Izdebski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Prawnik. Udziela pomocy w zakresie praw mieszkańców i dostępu do informacji publicznej. Jest ekspertem w kursie „Na straży”, w którym organizacje i obywatele uczą się o tym, jak chronić swoje prawa. Udziela konsultacji prawnych w monitoringu funduszu korkowego: korkowe.siecobywatelska.pl. Prowadzi lokalne spotkania w zakresie kontroli społecznej i dostępu do informacji publicznej. Reprezentuje organizację w sądzie – w sprawach dotyczących egzekwowania prawa od administracji publicznej. Prowadzi szkolenia również dla administracji publicznej.

Dariusz Kraszewski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Zajmuje się tematem wpływu mieszkańców na decyzje budżetowe. Stworzył podwaliny programów Stowarzyszenia związanych z monitorowaniem lokalnych budżetów, w tym programu Budżet obywatelski, który poświęcony jest funduszowi sołeckiemu. Prowadzi badania i spotkania w gminach. Specjalizuje się w partycypacji obywatelskiej.

Zenon Michajłowski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Praktyk prawa do informacji. Jako obywatel skutecznie egzekwuje swoje prawo do informacji od połowy lat dziewięćdziesiątych. Praktycznie pomaga innym obywatelom dzieląc się swoimi doświadczeniami http://vimeo.com/34611108 i prowadząc warsztaty – również na poziomie międzynarodowym.

Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Specjalizuje się w tematyce funduszu sołeckiego. Przeprowadził monitoring dokumentacji gmin związanej z funduszem sołeckim, na bieżąco monitoruje stan wdrażania ustawy o funduszu sołeckim, prowadzi spotkania dla mieszkańców oraz portal www.funduszesoleckie.pl. Autor licznych opracowań i tekstów eksperckich na temat funduszu sołeckiego. Jest także ekspertem w Obywatelskim Monitoringu Sportu: sport.siecobywatelska.pl.

Szymon Osowski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Prawnik. Udziela pomocy w zakresie praw mieszkańców, dostępu do informacji publicznej i funduszu sołeckiego. Prowadzi spotkania lokalne dla mieszkańców w tych dziedzinach. Strategicznie planuje tematykę monitoringów i spraw sądowych, w ramach których Stowarzyszenie egzekwuje realizację prawa do informacji i zasad funduszu sołeckiego przez administrację publiczną. Udziela konsultacji prawnych w Obywatelskim Monitoringu Sportu: sport.siecobywatelska.pl. Prowadzi szkolenia również dla administracji publicznej.

Agnieszka Zdanowicz, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). Zajmuje się koordynacją działań organizacji związanych z sądowym egzekwowaniem prawa do informacji przez wnioskodawców oraz współpracą z aktywistami, organizacjami i grupami nieformalnymi zainteresowanymi zorganizowaniem lokalnych spotkań na temat praw mieszkańców. Koordynuje także monitoring sportu realizowany przez kilkanaście grup w całej Polsce sport.siecobywatelska.pl.

Program całego spotkania i opisy wszystkich warsztatów – prowadzonych przez inne organizacje – dostępne są tutaj.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *