Zaufanie do wyborów odbudowywane

Ogłoszono raport z obserwacji wyborów, które prowadziło partnerstwo Fundacji im. Stefana Batorego, Komitetu Obrony Demokracji, Kampanii przeciw Homofobii, Akcji Demokracja i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Wyniki obserwacji zebrane w raporcie pozwalają stwierdzić, że w skali kraju wybory przebiegały uczciwie. Wprawdzie  w czasie ich prowadzenia pojawiały się problemy organizacyjne bądź błędy poszczególnych komisji, jednak nie miały decydującego wpływu na wyniki. Co więcej, obserwatorzy doceniali pracę komisji, składających się z osób nieprzygotowanych profesjonalnie do sprawowania swojej funkcji. Natomiast analiza zebranych przez obserwatorów danych pokazała, że organy odpowiedzialne za organizację wyborów powinny lepiej przygotować zarówno materiały dla Komisji, szkolenia członkiń i członków, jak też osoby przygotowujące lokale.

Raport wskazuje także na potrzebę zmian prawnych dotyczących wyborów. Jednak zaleca ich wprowadzanie już po 2020 roku, czyli po wyborach prezydenckich. Tym, co należałoby zmienić, to podział na komisję dzienną i nocną (ds. przeprowadzenia wyborów i ds. liczenia głosów). Powoduje on napięcia między komisjami, wydłuża cały proces i uniemożliwia wybór do komisji najlepiej przygotowanych osób. Nie ma też pewności, że przyczynia się do większej rzetelności całego procesu. Zalecane jest też zrezygnowanie z obowiązkowych przezroczystych urn wyborczych, gdyż zmniejszają one gwarancje dla tajności głosowania.

Wszystkie rekomendacje i ich szczegółowe uzasadnienia dostępne są w raporcie pt. Wybory samorządowe 2018.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *