Zapraszamy na pierwsze spotkanie prezentujące wyniki monitoringu funduszu korkowego!

30 maja 2012 roku odbędzie się spotkanie „Czy w Malborku możemy jeszcze efektywniej zarządzać środkami z kapslowego?”. Jest to pierwsze z serii spotkań przedstawiających wyniki monitoringu funduszu korkowego, prowadzonego w 2011 roku w 13 lokalizacjach w całej Polsce i organizowanego przez SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska). Autorami raportu i jednocześnie organizatorami spotkania są Malborskie Centrum Kwadrat oraz Stowarzyszenie Tu i Teraz.

Wśród zaproszonych gości znajdują się specjaliści w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym – przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS-u, organizacji pozarządowych zajmujących się uzależnieniami i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, grup samopomocowych. Okazję do ustosunkowania się do wniosków z monitoringu będą też mieli przedstawiciele władz – burmistrz i marszałek województwa.

Monitoring miał za zadanie zbadanie rzeczywistości, znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy fundusz korkowy jest wydawany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i w sposób efektywny, zapewniający skuteczną walkę z problemami alkoholizmu i narkomanii w wymiarze lokalnym. Raport podsumowuje badania prowadzone od czerwca do grudnia 2011 roku. Celem jego autorów jest, aby wnioski i sugestie zawarte w raporcie stały się punktem wyjścia do dyskusji na temat wydatkowania środków z funduszu korkowego w Malborku. Dlatego na spotkaniu, poza prezentacją raportu, zostanie też przeprowadzona dyskusja, podczas której uczestnicy i uczestniczki spróbują odpowiedzieć na pytanie „Czy w Malborku możemy jeszcze efektywniej zarządzać środkami z kapslowego?”

Zapraszamy na debatę –  30 maja, godzina 16, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (pl. Słowiański 18 Malbork – sala na parterze).

Z wynikami wszystkich 13 monitoringów funduszu korkowego, w tym monitoringu z Malborka, można zapoznać się na stronie: http://korkowe.siecobywatelska.pl/wybor-gminy

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *