Poniżej prezentujemy organizacje, które włączały się w działania koalicji „Zaczyn” i ich działania w związku z wyborami parlamentarnymi 2023 roku. Poprzez „włączanie się” rozumiemy dzielenie się informacjami, wzajemne wykorzystywanie swojej wiedzy i zasobów, promowanie działań innych organizacji i przyłączanie się do nich.

Akcja Demokracja — kampania #IdęnaWybo23. W ramach kampanii powstały materiały — naklejki i plakaty, które były rozdawane przez lokalne sztaby wyborcze Akcji Demokracja na wydarzeniach publicznych. Część tych wydarzeń organizowana była przez sztaby, część przez organizacje działające w koalicji „Zaczyn”, np. podczas wydarzeń Tour de Konstytucja. Nieobrandowane materiały były też rozdawane aktywnym obywatelkom i obywatelom ze środowisk wiejskich (Spotkanie liderów wiejskich i sołtysów w Mikorzynie), ze Szkoły Liderów podczas Zlotu absolwenckiego, a także na festiwalu Pol’n’Rock przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka — kampania „Nie daj sobie wcisnąć referendum”. Przygotowanie koncepcji, jak należy zgodnie z prawem i skutecznie odnosić się do organizacji referendum (będącego nadużyciem władzy i możliwością prowadzenia nierównej walki wyborczej), przekonanie do niej innych organizacji, przygotowanie spotu radiowego i telewizyjnego oraz jego mutacji dla poszczególnych organizacji. Ze wspólnego spotu (oprócz organizacji liderskich) skorzystały Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, Komitet Obrony Demokracji, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Poza tym organizacje współpracowały znacznie szerzej. Powstała strona „O referendum”, prowadzona przez Fundację Wolności Gospodarczej, która zawierała wspólnie wypracowane odpowiedzi na często zadawane pytania. Odpowiedzi na często zadawane pytania były wykorzystywane podczas otwartych spotkań z obywatelami i obywatelami.

Fundacja Odpowiedzialna Polityka — jest organizacją ekspercką dostarczającą wszystkim pozostałym wiedzę o tym, jak wygląda prawo wyborcze. Wprowadziła do polskiej debaty publicznej pojęcie „nadużywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej”, które stało się bardzo ważnym kierunkiem wspólnego rozwoju (Nadużywanie zasobów publicznych w kampanii wyborczej – raport wstępny). Uspołeczniając tę ideę, współpracowała z Siecią Obywatelską Watchdog Polska i Fundacją Wolności.

Fundacja OffSchool — zrealizowała pomysł mini kampanii, który wypracowaliśmy wspólnie w gronie kilku organizacji (Fundacja Varia Posnania, Kogutorium, Inicjatywa „Wiosna bez Barier”, Fundacja Odpowiedzialna Polityka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska), skierowanej do osób głosujących po raz pierwszy. Projekt o inicjacji wyborczej, pt. “Robię to pierwszy raz”.

Fundacja Widzialne z Gdańska — wypracowała modelowe rozwiązania działań lokalnych wokół wyborów w zakresie poruszania niewidzialnych tematów.

Fundacja Wolności z Lublina — wypracowała modelowe rozwiązania działań lokalnych dotyczących uczciwości wyborów.

Fundacja Wspomagania Wsi — stworzyła działania adresowane do społeczności wiejskich i małych miast. Pełnymi garściami czerpała z doświadczeń innych organizacji i przekazywała wiedzę o wyborach. Stworzyła też własną kampanię profrekwencyjną na bazie doświadczeń i wiedzy zaczerpniętych z „Zaczynu”, adresowaną do młodych osób na wsi.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca przy Fundacji dla Polski — wspierał finansowo realizację mini kampanii oraz łączył niektórych z nas z darczyńcami prywatnymi.

Inicjatywa Wschód i Fundacja Lasy i Obywatele — zorganizowały dla nas wewnętrzny warsztat o tym, jak zadawać pytania politykom.

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Stefana Batorego — dostarczyły szereg eksperckich raportów, które pozwalały nam rozumieć dziejące się zjawiska. 

Komitet Obrony Demokracji przygotował wielką obserwację wyborczą, w którą każda organizacja mogła się włączyć. Wspólnie z Fundacją Odpowiedzialna Polityka i Stowarzyszeniem 61 monitorowali zmiany w Kodeksie Wyborczym.

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych realizuje projekt Tour de Konstytucja, w ramach którego w ciągu czterech przedwyborczych miesięcy organizacje mogły spotkać się z obywatelkami i obywatelami w całej Polsce. Z tej możliwości skorzystały Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowała spotkanie „Mamy pomysł na Polskę”, podczas którego organizacje przedstawiły swoje propozycje rozwiązań w kilku obszarach — praworządności (sądownictwo, prokuratura, przejrzystość i społeczeństwo obywatelskie), mniejszości oraz kultury i edukacji.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska — we współpracy ze Stowarzyszeniem 61 koordynowała pracę całego „Zaczynu”, dbała o uczestnictwo różnych organizacji i o przepływ informacji.

Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl — była jedną z organizacji koordynujących „Zaczyn” i prowadziła stronę o wyborach, na której były wykorzystywane wspólnie tworzone materiały MamPrawoWiedzec.pl.

Stowarzyszenie BoMiasto wykonało grę Głosobranie, która została wymyślona podczas spotkania kreatywnego. W tworzeniu gry wzięły udział: Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie 61 i Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Gra wykorzystywana była na wydarzeniach publicznych, m. in. na Pol’n’Rock, paradzie równości i podczas przystanków Tour de Konstytucja. 

Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska — wypracowało modelowe rozwiązania działań lokalnych dotyczące monitorowania materiałów wyborczych.

W spotkaniach i dzieleniu się wiedzą uczestniczyły też Aktywny i Czysty Nasielsk, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Geremka, Fundacja Impuls dla Młodych z Poznania, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Fundacja Wolne Sądy, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny z Sieradza, Inicjatywa Nasz Rzecznik, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie “Wrażliwi Społecznie” ze Starachowic, Stowarzyszenie AS z Bielska-Białej, Stowarzyszenia dO!PAmina Lab z Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica, Stowarzyszenie Nenufar z Bytowa.