“Zaczyn” to początek, który ma jakiś związek z tym, co było. Nie jest zupełnie nowy, ale daje nowemu życie. “Zaczyn” rośnie i się rozwija.

Ta mimochodem rzucona nazwa stała się symbolem wielkiej przygody organizacji społecznych z wyborami parlamentarnymi 2023 roku. A było to tak.

W 2020 roku aktywiści organizacji społecznych, zmęczeni dbaniem o praworządność, podjęli spontaniczną próbę ochrony uczciwości wyborów prezydenckich. To działanie wyszło nam całkiem efektywnie. Ci, którzy znali się na edukacji — edukowali. Prawnicy analizowali prawo, pisali protesty, skargi i zawiadomienia. Część organizacji pomagała obserwować dzień głosowania, a część dokumentowała przebieg kampanii. Wielu z nas wtedy współpracowało, ale ta współpraca skończyła się po wyborach. Czasem proponowaliśmy sobie pomoc, ale za słabo znaliśmy się, by dobrze to robić.

To była realna strata wspólnej energii i dlatego powstał projekt “Od atomów do zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz praworządności”. Uważaliśmy, że niedostatecznie  wykorzystujemy nasz potencjał. Pisząc — my — mieliśmy na myśli organizacje zajmujące się praworządnością, prawami człowieka i demokracją. Przyczyny widzieliśmy w braku wzajemnego zrozumienia, zaufania i akcyjności. 

Dlatego chcieliśmy zbudować współpracujące środowisko. Wydawało nam się, że da się to zrobić wokół dowolnego tematu. Ale okazało się, że nic tak nie jednoczy organizacji jak wybory. I to wokół wyborów parlamentarnych 2023 roku zbudowaliśmy tę stałą współpracę. Udało nam się to zaufanie i doświadczenie na tyle wdrożyć do codziennej praktyki, że współpraca trwa i się rozwija. Wciąż dołączają nowe organizacje.

I dlatego nazwa, którą przyjęliśmy tymczasowo, gdy spotkała się pierwsza grupa dwunastu organizacji, już została. “Zaczyn” oznaczał początek. A my wciąż jesteśmy gotowe i gotowi na nowe organizacje i działania. Ta Koalicja spokojnie rośnie.

ZAPRASZAMY – jeśli działacie na rzecz praw człowieka, praworządności, demokracji i ważna są dla Was:

  • niezależność – to Wy decydujecie, co jest przedmiotem Waszych działań i jesteście gotowi ryzykować dla osiągnięcia celu nawet utratę stabilności i “świętego spokoju”;
  • przejrzystość – jesteście gotowi otwarcie rozliczać się z realizacji swojej misji i mówić, co Wam się udaje i dlaczego, a co się nie udaje;
  • solidarność – chcecie szukać sojuszników, z którymi wspólnie będziecie dążyć do celu, także wtedy, gdy okaże się, że instytucje państwowe wystąpią przeciw społeczeństwu i nie będą przestrzegać praw;
  • równość wobec prawa – wierzycie, że państwo, w którym wszystkich obowiązują takie same reguły, to jedyna droga do wspólnoty.
Wypełnijcie ankietę!