Więcej jawności w TSUE?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska razem z 16 organizacjami skierowała do europosłanek i europosłów list dotyczący wprowadzenia zmian w zakresie dostępu do dokumentów Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów dotyczących toczących się przed trybunałem postępowań.

W Parlamencie Europejskim trwa dyskusja nad propozycją reformy Trybunału Sprawiedliwości UE. W związku ze znacznym wzrostem liczby orzeczeń prejudycjalnych TSUE zamierza zmienić Protokół nr 3 Statutu. Brak dostępu do dokumentów tak ważnego organu stanowi wyraźny kontrast w stosunku do regulacji dotyczących innych trybunałów. 

W przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dokumenty sądowe będące w jego posiadaniu, w tym oświadczenia stron, są udostępniane na żądanie za pośrednictwem formularza internetowego. Ponieważ TSUE ma coraz większy obowiązek orzekania w sprawach o charakterze konstytucyjnym i związanych z prawami człowieka, powinien także podlegać zasadom otwartego wymiaru sprawiedliwości.

Organizacje domagają się wprowadzenia poprawek, które pozwolą żądać dostępu do pełnego zakresu dokumentów dotyczących postępowań sądowych prowadzonych przez Trybunał, w tym akt spraw, a także danych takich jak statystyki dotyczące spraw wniesionych, rozstrzygniętych i toczących się lub porządek obrad sądu.  Zakres prawa dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu TSUE powinien objąć wszystkie dokumenty złożone u Sekretarza przez strony lub osobę trzecią w związku ze skargą.  Ważne jest także, by w uzasadnionych przypadkach, odmowa była możliwa jedynie na podstawie ograniczoną i bardzo wąsko określoną listę wyjątków określoną w rozporządzeniu 1049/2001.

 

Cały list (w języku angielskim) znajduje się pod tym linkiem

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *